Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Kauzy STUŽ

Zkušenosti, které s požadováním informací od orgánů státní správy a samosprávy udělalo v rámci svého průzkumu sdružení STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život). Zkušenosti jsou rozděleny do krátkých popisů kauz, obsahujících vybrané zdigitalizované texty dopisů mezi žadatelem a úřadem. Získané dokumenty jsme nepřipojovali z důvodu jejich poměrné rozsáhlosti v řadě případů - pro orientaci v systému komunikace s úřady při využívání práva vědět je navíc nepovažujeme za důležité.

 1. Smlouvy obce Trmice
 2. Odměny zastupitelů v Bavorově
 3. Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli
 4. Odměny zastupitelů Českého Krumlova
 5. Odměny zastupitelů Luhačovic
 6. Odpady v Horní Stropnici
 7. Odpady v Modřici
 8. Odpady v Bernarticích
 9. Odpady v Rajhradě
 10. Odpady v Rokycanech
 11. Výběrová řízení v Písku
 12. Odměny ve Slavonicích
 13. Starý Plzenec - kopie smluv o dílo
 14. Územní rozhodnutí v Nymburku

Smlouvy obce Trmice

15. 12. 2002 – odeslána žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
20. 12. 2002 – odpověď Městského úřadu v Trmicích

STUŽ podala prostřednictvím sdružení Ekologický právní servis (EPS) žádost o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. Dotaz byl směřován na smlouvy uzavírané městem včetně kopií daných smluv. Městský úřad v Trmicích poskytl informace v zákonné lhůtě. Úřad zodpověděl všechny body žádosti o informace. Reakce úředníků byla rychlá, bez zbytečných průtahů. Poskytnutí informací nepodmiňovali nárokem na ‚honorář“ za odvedenou práci. Jedná se o naprosto vzorovou odpověď.

[Smlouvy obce Trmice] [Odměny zastupitelů v Bavorově] [Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli] [Odměny zastupitelů Českého Krumlova] [Odměny zastupitelů Luhačovic] [Odpady v Horní Stropnici] [Odpady v Modřici] [Odpady v Bernarticích] [Odpady v Rajhradě] [Odpady v Rokycanech] [Výběrová řízení v Písku] [Odměny ve Slavonicích] [Starý Plzenec - kopie smluv o dílo] [Územní rozhodnutí v Nymburku]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz