Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Kauzy STUŽ

 1. Smlouvy obce Trmice
 2. Odměny zastupitelů v Bavorově
 3. Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli
 4. Odměny zastupitelů Českého Krumlova
 5. Odměny zastupitelů Luhačovic
 6. Odpady v Horní Stropnici
 7. Odpady v Modřici
 8. Odpady v Bernarticích
 9. Odpady v Rajhradě
 10. Odpady v Rokycanech
 11. Výběrová řízení v Písku
 12. Odměny ve Slavonicích
 13. Starý Plzenec - kopie smluv o dílo
 14. Územní rozhodnutí v Nymburku

Odpady v Rokycanech

Dne 7. 12. 2002 jsme zaslali žádost o informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. , která se týkala odpadové problematiky. Dne 6. 1. 2003 jsme obdrželi odpověď městského úřadu, ve které bylo napsáno, že se odpovědi na otázky k bodům 1-3 nevztahují k zákonu č. 123/1998 Sb. § 2, protože záležitosti týkající se odpadů nejsou v přímé souvislosti s otázkou životního prostředí, tak jak je má na mysli výše uvedený zákon. V přípisu se dále uvádí, že žádost „zjevně směřuje do oblasti komerční, a proto informace poskytnuty nebudou“. Proti tomuto jsme podali dne 17. 1. 2003 odvolání proti neposkytnutí informací (část 1, část 2). V něm jsme zdůvodnili, proč se podle našeho názoru žádost týkala informací o životním prostředí. Současně jsme poukázali na to, že pokud došel úřad k závěru, že nelze postupovat podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, měl k poskytnutí využít zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (protože úřady jsou povinny posuzovat každé podání podle obsahu). Poukázali jsme rovněž na špatné formální a procesní vyřízení žádosti, když odmítnutí poskytnutí informací nemělo formu správního rozhodnutí. Dne 30. 1. 2003 přišlo rozhodnutí rady města, ve kterém své předchozí rozhodnutí ruší, a informace poskytli. Jako důvod rada sdělila, že podle zákona 106/1999 Sb., o který jsme nově v odvolání uvedli, informace poskytnout lze.

[Smlouvy obce Trmice] [Odměny zastupitelů v Bavorově] [Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli] [Odměny zastupitelů Českého Krumlova] [Odměny zastupitelů Luhačovic] [Odpady v Horní Stropnici] [Odpady v Modřici] [Odpady v Bernarticích] [Odpady v Rajhradě] [Odpady v Rokycanech] [Výběrová řízení v Písku] [Odměny ve Slavonicích] [Starý Plzenec - kopie smluv o dílo] [Územní rozhodnutí v Nymburku]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz