Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Kauzy STUŽ

 1. Smlouvy obce Trmice
 2. Odměny zastupitelů v Bavorově
 3. Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli
 4. Odměny zastupitelů Českého Krumlova
 5. Odměny zastupitelů Luhačovic
 6. Odpady v Horní Stropnici
 7. Odpady v Modřici
 8. Odpady v Bernarticích
 9. Odpady v Rajhradě
 10. Odpady v Rokycanech
 11. Výběrová řízení v Písku
 12. Odměny ve Slavonicích
 13. Starý Plzenec - kopie smluv o dílo
 14. Územní rozhodnutí v Nymburku

Odměny zastupitelů Českého Krumlova

11. 12. 2002 – odeslána žádost o informace
20. 12. 2002 – oznámení městského úřadu o prodloužení lhůty
7. 1. 2003 – zaslána žádost o sdělení úhrady nákladů dle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
10. 1. 2003 – odpověď městského úřadu, že dle výše uvedeného zákona nepožadují za poskytnutí informací žádnou náhradu nákladů
10. 1. 2003 – odpověď městského úřadu na žádost o informace

Dne 11. 12. 2002 podala STUŽ prostřednictvím EPS žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Dotaz se týkal převážně systému odměn zastupitelstva. Dne 20. 12. obdržela STUŽ oznámení Městského úřadu v Českém Krumlově o prodloužení lhůty pro poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Dne 7. 1. zaslala STUŽ žádost o sdělení úhrady nákladů dle § 17, odst. 1. zák. č. 106/1999 Sb. Dne 10. 1. 2003 jsme obdrželi odpověď, ve které nám městský úřad sděluje, že dle výše uvedeného zákona nebudou požadovat náhradu nákladů. V ten samý den přišla i odpověď na naši žádost o informace. Úředníci zodpověděli všechny body žádosti, a jak už bylo zmíněno bez finačních požadavků za práci úředníků. Zde se jedná o naprosto vzorové jednání pracovníků Městského úřadu v Českém Krumlově. Jejich přístup byl ochotný, vstřícný.

[Smlouvy obce Trmice] [Odměny zastupitelů v Bavorově] [Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli] [Odměny zastupitelů Českého Krumlova] [Odměny zastupitelů Luhačovic] [Odpady v Horní Stropnici] [Odpady v Modřici] [Odpady v Bernarticích] [Odpady v Rajhradě] [Odpady v Rokycanech] [Výběrová řízení v Písku] [Odměny ve Slavonicích] [Starý Plzenec - kopie smluv o dílo] [Územní rozhodnutí v Nymburku]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz