Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Kauzy STUŽ

 1. Smlouvy obce Trmice
 2. Odměny zastupitelů v Bavorově
 3. Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli
 4. Odměny zastupitelů Českého Krumlova
 5. Odměny zastupitelů Luhačovic
 6. Odpady v Horní Stropnici
 7. Odpady v Modřici
 8. Odpady v Bernarticích
 9. Odpady v Rajhradě
 10. Odpady v Rokycanech
 11. Výběrová řízení v Písku
 12. Odměny ve Slavonicích
 13. Starý Plzenec - kopie smluv o dílo
 14. Územní rozhodnutí v Nymburku

Odpady v Horní Stropnici

Dne 10. 12. 2002 jsme zaslali žádost o informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., která se týkala odpadové problematiky. Dne 17. 12. 2002 přišla v zákonné lhůtě odpověď městského úřadu, ve které byly vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny všechny body vyjma bodu č. 3. Úřad odmítl sdělit výši cen s odůvodněním, že by se jednalo o „porušení obchodní smlouvy“. Proti tomuto sdělení jsme podali dne 6. 1. 2003 odvolání (část 1, část 2), ve kterém jsme namítali, že obec o odmítnutí poskytnout informace nevydala správní rozhodnutí (čímž porušila § 9 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb. a § 47 správního řádu). Dalším důvodem se stalo to, že zákon o právu na informace o životním prostředí nezná jako důvod pro odepření informací „porušení obchodní smlouvy“. Dne 24. 1. 2003 jsme obdrželi odpověď na odvolání, ve které obec sdělila po dohodě s firmou cenu. Opět tak učinila pouhým dopisem, k namítaným porušením formálních a procesních požadavků na odmítání informací se nevyjádřila. Zpětvzetí odvolání.

[Smlouvy obce Trmice] [Odměny zastupitelů v Bavorově] [Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli] [Odměny zastupitelů Českého Krumlova] [Odměny zastupitelů Luhačovic] [Odpady v Horní Stropnici] [Odpady v Modřici] [Odpady v Bernarticích] [Odpady v Rajhradě] [Odpady v Rokycanech] [Výběrová řízení v Písku] [Odměny ve Slavonicích] [Starý Plzenec - kopie smluv o dílo] [Územní rozhodnutí v Nymburku]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz