Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Kauzy STUŽ

 1. Smlouvy obce Trmice
 2. Odměny zastupitelů v Bavorově
 3. Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli
 4. Odměny zastupitelů Českého Krumlova
 5. Odměny zastupitelů Luhačovic
 6. Odpady v Horní Stropnici
 7. Odpady v Modřici
 8. Odpady v Bernarticích
 9. Odpady v Rajhradě
 10. Odpady v Rokycanech
 11. Výběrová řízení v Písku
 12. Odměny ve Slavonicích
 13. Starý Plzenec - kopie smluv o dílo
 14. Územní rozhodnutí v Nymburku

Odměny zastupitelů v Bavorově

11. 12. 2002 – odeslána žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
13. 1. 2003 – podáno odvolání proti neposkytnutí informací - část 1; 2; 3.
31. 3. 2003 – podána žaloba - část 1; 2; 3.
7.4. 2003 – odpověď městského úřadu

Dne 11. 12. 2002 podala STUŽ prostřednictvím EPS žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Dotaz se týkal převážně odměn zastupitelstva. Městský úřad v Bavorově na naši žádost v zákonné lhůtě vůbec nereagoval. Proto STUŽ v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb. podala odvolání proti neposkytnutí informací. Městský úřad v Bavorově však nereagoval ani na odvolání. Dne 31. 1. 2003 proto byla podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí zákona č. 150/2002 soudního řádu správního. Jedná se o případ fikce neposkytnutí informací orgánu 1. i 2. stupně. Městský úřad nereagoval na žádost o informace, ani na odvolání proti neposkytnutí informací. Městský úřad v Bavorově poskytl odpovědi na naši žádost o informace, teprve až na základě žaloby. Po obdržení informací byla kauza ukončena.

[Smlouvy obce Trmice] [Odměny zastupitelů v Bavorově] [Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli] [Odměny zastupitelů Českého Krumlova] [Odměny zastupitelů Luhačovic] [Odpady v Horní Stropnici] [Odpady v Modřici] [Odpady v Bernarticích] [Odpady v Rajhradě] [Odpady v Rokycanech] [Výběrová řízení v Písku] [Odměny ve Slavonicích] [Starý Plzenec - kopie smluv o dílo] [Územní rozhodnutí v Nymburku]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz