Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Kauzy STUŽ

 1. Smlouvy obce Trmice
 2. Odměny zastupitelů v Bavorově
 3. Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli
 4. Odměny zastupitelů Českého Krumlova
 5. Odměny zastupitelů Luhačovic
 6. Odpady v Horní Stropnici
 7. Odpady v Modřici
 8. Odpady v Bernarticích
 9. Odpady v Rajhradě
 10. Odpady v Rokycanech
 11. Výběrová řízení v Písku
 12. Odměny ve Slavonicích
 13. Starý Plzenec - kopie smluv o dílo
 14. Územní rozhodnutí v Nymburku

Odměny zastupitelů Luhačovic

11. 12. 2002 – odeslána žádost o informace týkající se odměn zastupitelstva - část 1; 2.
7. 1. 2003 – odpověď, kde informace podmiňují zaplacením dobírky
8. 1. 2003 – dobírka uhrazena
14. 1. 2003 – došla velice strohá odpověď Města Luhačovice
17. 1. 2003 – podáno odvolání - část 1; 2; 3; 4; 5.
31. 1. 2003 – výpis usnesení Rady města Luhačovice, ve kterém se odvolání zamítá - část 1; 2.
31. 3. 2003 – podána žaloba - část 1; 2; 3; 4; 5; 6..

Dne 11. 12. 2002 podala STUŽ prostřednictvím EPS žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Dotaz se týkal převážně systému odměn zastupitelstva. Dne 7. 1. přišla odpověď, ve které městský úřad oznamuje, že poskytnutí informací podmiňuje uhrazením dobírky – citace - „Oznamujeme Vám, že jsou Vám na dobírku zaslány Vámi požadované informace.“ Dne 8. 1. 2003 byla dobírka uhrazena. 14. 1. 2003 obdržela STUŽ odpověď Města Luhačovice, a to odpověď velice stručnou, která svým rozsahem ani obsahem neodpovídá výši požadované úhrady za práci úředníků. Výše dobírky činila 821,- Kč. Proto STUŽ dne 17. 1. 2003 podala odvolání podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. proti neposkytnutí informací. Dne 31. 1. 2003 jsme obdrželi výpis usnesení Rady města Luhačovice, ve kterém naše odvolání rada zamítla. Proto STUŽ dne 31. 3. 2003 podala žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle části třetí zákona č. 150/2002 soudního řádu správního. Tato kauza ještě není dokončena, protože probíhá soudní proces.
 

[Smlouvy obce Trmice] [Odměny zastupitelů v Bavorově] [Stožáry pro mobilní věže v Litomyšli] [Odměny zastupitelů Českého Krumlova] [Odměny zastupitelů Luhačovic] [Odpady v Horní Stropnici] [Odpady v Modřici] [Odpady v Bernarticích] [Odpady v Rajhradě] [Odpady v Rokycanech] [Výběrová řízení v Písku] [Odměny ve Slavonicích] [Starý Plzenec - kopie smluv o dílo] [Územní rozhodnutí v Nymburku]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz