Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

 1. Úvod - Vojenský újezd Boletice
 2. Průběh kauzy – rok 2003
 3. Průběh kauzy – rok 2004
 4. Průběh kauzy – rok 2005
 5. Průběh kauzy – rok 2006
 6. Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?
 7. Příroda a morfologie Boletic
 8. Chronologie kauzy

Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?

Chlum

Přesto, že v kauze nedošlo k žádnému rozhodovacímu procesu, záměr společnosti Lipno Servis byl zastaven a to zejména díky společnému úsilí nevládních organizací a orgánů ochrany přírody za masové podpory veřejnosti. Specifickou roli zde sehrála armádní státní správa a samospráva přímo v Boleticích. S využitím prostředků a zákonných možností charakteristických v demokratické společnosti došlo k zastavení projektu Chlum.

Spor o vojenský prostor Boletice však přetrvává, neboť Jihočeský kraj od záměru vybudovat zde středisko zimních sportů neustoupil a přesunul svoji pozornost do lokality Špičák, nedaleko Horní Plané. Přesto, že se jedná o méně hodnotné území než je lokalita Chlum, nelze chápat toto řešení jako kompromis. Variantním řešením je ze strany nevládních organizací uplatnění měkké turistiky. Proto kampaň za ochranu přírody ve VVP Boletice pokračuje s cílem zajistit její optimální a trvalou ochranu.

Pokud by došlo k realizaci záměru výstavby tohoto areálu, znamenalo by to nenávratné poškození řady přírodních stanovišť vzácných druhů ptactva, ohrožení cenných lesních porostů, botanicky a entomologicky cenných lokalit. V případě rozsáhlého odlesnění svahů za účelem vytvoření sjezdových tratí by došlo k narušení odtokových poměrů na svazích a k následnému vzniku erozních rýh, což může představovat nebezpečí zejména při vydatných srážkách. Vzhledem k nedostatečným sněhovým podmínkám, kdy lze očekávat jejich další zhoršení, by bylo nutno provádět umělé zasněžení sjezdovek technickým sněhem. Pro tuto alternativu však v oblasti nejsou dostatečné vodní zdroje.

"Naším cílem je prokázat, že území je ekologicky důležité. Lidé se nesmí zaleknout ochrany přírody"

Sporné body lyžařského areálu

 • Špatné sněhové podmínky.
 • Rozsáhlé poškození zachovalých lesních porostů (sjezdovky, lanovky).
 • Budování infrastruktury (komunikace, parkoviště, stravovací a jiná zařízení).
 • Budování retenčních nádrží pro potřeby zasněžování.
 • Nebezpečí eutrofizace nižších částí povodí.

Co se podařilo ?

 • Zaujmout jednoznačně negativní postoj nevládních ekologických organizací proti výstavbě lyžařského areálu.
 • Podpořit státní ochranu přírody při prosazení návrhů ptačí oblasti a evropsky významné lokality Boletice do soustavy Natura 2000.
 • Ovlivnit veřejné mínění a zpochybnit záměr lyžařského areálu.
 • Medializovat kampaň a informovat veřejnost.

Co přispělo k dosažení těchto výsledků ?

 • Součinnost, aktivita a spolupráce nevládních ekologických organizací.
 • Odborná pomoc a podpora institucí a jednotlivců.
 • Soustavná a dlouhodobá kampaň.

Jaké jsou praktické výstupy kampaně?

 • Petice podpořená 6 000 občany.
 • Propagační barevná skládačka s dopisem hejtmanovi a krajským zastupitelům.
 • Propagační kalendář "Květy v Boleticích".
 • Putovní výstavka "Boletice – klenot přírody".
 • Přednáška v cyklu "Zelené čtvrtky".
 • Panelová diskuse.
 • Seminář v rámci festivalu Ekofilm.
 • Publicistické pořady Nedej se a Na větvi.
 • Exkurze nevládních organizací do vojenského výcvikového prostoru Boletice.
 • Exkurze krajských zastupitelů a starostů obcí.
 • Pravidelné vydávání tiskových zpráv, svolání tiskové konference.
 • Připomínky k zadání územního plánu Jihočeského kraje.
 • Zařazení kauzy na internetových stránkách Sdružení Calla a České společnosti ornitologické.
 • Výstava České společnosti ornitologické s přednáškou v Jihočeském muzeu.
 • Výstava fotografií Příroda Boletic
 • Polyfunkční studie využití vojenského újezdu Boletice.
 • Barevná brožura Příroda Boletic, významného ptačího území roku 2006 a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000.

Zpracoval Vladimír Molek, sdružení Calla

Kauza byla zpracována v rámci projektu „Ochrana jihočeské přírody – věc občanů“ sdružení Calla, podpořeného EU prostřednictvím NROS v programu Transition Facility.

 

[Úvod - Vojenský újezd Boletice] [Průběh kauzy – rok 2003] [Průběh kauzy – rok 2004] [Průběh kauzy – rok 2005] [Průběh kauzy – rok 2006] [Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?] [Příroda a morfologie Boletic ] [Chronologie kauzy]Za správnost textu odpovídá Vladimír Molek, Sdružení Calla. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz