Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Zákony

Trestní řád

Zákon číslo: 141/1961 Sb.
Oficiální název: Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb., 173/1968 Sb., 58/1969 Sb., 149/1969 Sb., 156/1969 Sb., 48/1973 Sb., 29/1978 Sb., 43/1980 Sb., 159/1989 Sb., 50/1990 Sb., 53/1990 Sb., 81/1990 Sb., 101/1990 Sb., 178/1990 Sb., 303/1990 Sb., 558/1991 Sb., 25/1993 Sb., 115/1993 Sb., 283/1993 Sb., 292/1993 Sb., 154/1994 Sb., 214/1994 Sb., 8/1995 Sb., 152/1995 Sb., 150/1997 Sb., 209/1997 Sb., 148/1998 Sb., 166/1998 Sb., 191/1999 Sb., 29/2000 Sb., 227/2000 Sb., 30/2000 Sb., 77/2001 Sb., 144/2001 Sb., 265/2001 Sb., 424/2001 Sb., 200/2002 Sb. (část), 226/2002 Sb., 320/2002 Sb., 218/2003 Sb., 279/2003 Sb., 200/2002 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 Sb., 283/2004 Sb., 539/2004 Sb., 539/2004 Sb. (část), 587/2004 Sb., 239/2005 Sb., 45/2005 Sb., 394/2005 Sb., 413/2005 Sb., 79/2006 Sb., 113/2006 Sb., 321/2006 Sb., 115/2006 Sb., 253/2006 Sb., 165/2006 Sb., 112/2006 Sb.

Aktuální znění Trestního řádu najdete na Portálu veřejné správy

 -
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit