Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

"I Do Riga" - Zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Rigy

Začátek snah o zapojení veřejnosti v Rize (hlavním městě Lotyšska, 371 tis. obyv., 307 km2) byl klasický – město vyzvalo občany k podávání připomínek a námětů k připravovanému územnímu plánu jen obvyklým způsobem – tedy zveřejněním inzerátů a výzvou na webových stránkách města. Když ale dostali pouhých šest odpovědí, usoudilo město, že je to pro přípravu strategických materiálů příliš málo, a rozhodlo se uspořádat kampaň pro zapojení veřejnosti do plánování Územního plánu rozvoje města Rigy na období 2006-2018. (Příklad je shrnutím příspěvku, který byl přednesen Marií Abeltinou z MÚ Riga na konferenci „Účast veřejnosti v rozvoji měst v rozšířené EU“ (Berlín, 3.–4. 11. 2004), a představuje průběh kampaně a použité metody pro zapojení veřejnosti v Rize v roce 2004 a její výsledky).

  1. Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně
  2. Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity
  3. Výsledky kampaně

Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně

Začátek snah o zapojení veřejnosti v Rize (hl.m. Lotyšska, 371 tis. obyv., 307 km2) byl klasický – město vyzvalo občany k podávání připomínek a námětů k připravovanému územnímu plánu obvyklým způsobem – tedy zveřejněním inzerátů a výzvou na webových stránkách města. Když ale dostali pouhých šest odpovědí, usoudilo město, že je to pro přípravu strategických materiálů příliš málo, a rozhodlo se uspořádat kampaň pro zapojení veřejnosti do plánování Územního plánu rozvoje města Rigy na období 2006-2018. Nazvali ji i v lotyšštině neobvykle a archaicky působícím sloganem, překládaným do angličtiny jako “I DO RIGA“, tedy sousloví zdůrazňující aktivní účast každého jednotlivce. Akci organizovalo město – konkrétně odbor rozvoje a územního plánování a cílem bylo přizvat a zapojit obyvatele Rigy do skutečného dialogu s představiteli města a přimět je, aby definovali své občanské potřeby. Kromě „klasických“ prostředků jako jsou inzeráty a webové stránky města se rozhodlo město uspořádat třítýdenní kampaň, zaměřenou na 3 hlavní témata: I. osoba - jedinec II. pohyb III. prostředí

[Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně ] [Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity] [Výsledky kampaně ]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz