Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

"I Do Riga" - Zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Rigy

  1. Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně
  2. Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity
  3. Výsledky kampaně

Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity

1. Pohlednice.
Pohlednice s placeným poštovným obsahovala 2 otázky: „Co chcete změnit ve své ulici, sousedství, městě?“ „Co chcete, aby zůstalo stejné ve vaší ulici, sousedství, městě?“

2. Dotazníky.
Dotazování probíhalo na ulicích, v obchodech, v hotelech a na silnicích v dopravních zácpách. Otázky zněly podobně jako na pohlednicích.

3. Dotazníky v novinách a na webu.
Dotazníky byly rozděleny podle témat kampaně do tří druhů. Objevily se v nich otázky typu: „Co byste udělal, kdybyste byl starostou Rigy?“ „Víte, co je to Územní plán rozvoje města Rigy?“, „Zmiňte se o třech největších nesmyslech dopravního systému města“ atd.

4. SMS zprávy.
Možnost poslat SMS zprávu starostovi Rigy s návrhy rozvoje Rigy.

5. E-mail, dopisy, hlasová schránka.

6. Odborná diskusní fóra.
Patřila mezi nejdůležitější části kampaně. Přizváni k diskusi byli odborníci a profesionálové z různých oblastí. Fóra však byla otevřená všem.
Celkem se konala 3 fóra:
- jedinec (ekonomika, bezpečnost, prosperita …)
- pohyb (doprava, kola, pěší,…)
- prostředí (bydlení, rekreace, pracoviště…)

7. Pracovní snídaně.
Tato setkání byla druhou možností pro odborníky, jak diskutovat s představiteli města. Snídaně byly zorganizovány pro dopravní specialisty, sport, kulturu, školství, pro podnikatele, členy vlády…
V napůl formální atmosféře se tak vytvořilo propojení mezi vůdčími osobnostmi různých cílových skupin a městským úřadem.

8. Společná práce.
V různých částech Rigy probíhal společný úklid. Úklid probíhal na konci kampaně a byl možností jak o problémech města nejen hovořit, ale osobně je i řešit.

9. Soutěže.
Zvláštní akce pro mladé, do které se zapojili populární osobnosti Rigy. Účastníci vytvářeli symbol své čtvrti - místa, ve kterém žijí. Jako nejlepší byla vyhodnocena rocková píseň mladé dívky o jedné čtvrti v Rize.

10. Koncert.
Na samém konci kampaně se uskutečnil velký koncert na náměstí Doma – jako příležitost si po třech týdnech aktivní účasti v plánovacím procesu odpočinout.

[Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně ] [Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity] [Výsledky kampaně ]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz