Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

"I Do Riga" - Zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu města Rigy

  1. Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně
  2. Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity
  3. Výsledky kampaně

Výsledky kampaně

Dohromady se kampaní získalo 10 649 informačních jednotek.

Většina podnětů a nápadů obyvatel se týkala dopravy, na druhém místě byly problémy související s městským veřejným prostranstvím a zlepšení jeho stavu.

Nový plán rozvoje Rigy bude složen ze 4 základních částí (dlouhodobá strategie do r. 2025, střednědobý program rozvoje - 7 letý, územní plán a projektová kniha - krátkodobý dokument - 1 letý).

Plán rozvoje města Rigy má být sestaven do konce roku 2004, poté má být znovu nabídnut veřejnosti k diskusi a zhodnocení, jak byly jejich požadavky do plánu zapracovány.

[Od pouhé výzvy k uspořádání kampaně ] [Jaké prostředky oslovení občanů Rigy byly při kampani použity] [Výsledky kampaně ]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz