Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

  1. Úvod
  2. Legislativa a metodiky
  3. Šíření informací
  4. Zapojení partnerů do programovacího procesu
  5. Veřejné konzultace
  6. Kapacity NNO

Legislativa a metodiky

Ve všech zmíněných zemích existují zákony nebo alespoň metodiky, které mohou sloužit jako základ pro zapojení veřejnosti. Bohužel interpretace této legislativy a existujících metodik byla často restriktivní a také vynutitelnost těchto nařízení byla mizivá. Legislativa se obvykle soustřeďuje na přístup veřejnosti k informacím. Dopad existující legislativy coby nástroje pro efektivní zapojení veřejnosti byl značně omezený.

Vládní úřady mají také často nejasnou představu o konceptu partnerství – jak ho interpretovat a koho jako partnera zahrnout; obvykle nerozumějí struktuře socio-ekonomických partnerů, takže za nestátní neziskové organizace byly považovány jiné typy partnerů (různé podnikatelské asociace, vědecké či odborových organizace apod.).

Neexistence pevných pravidel plánování vyústila v nejasné nastavení plánování i zapojení veřejnosti. Byla také důvodem, proč každá z předvstupních zemí prošla jinou praxí, totéž platilo dokonce i v rámci země u jednotlivých vládních orgánů.

[Úvod] [Legislativa a metodiky] [Šíření informací] [Zapojení partnerů do programovacího procesu] [Veřejné konzultace] [Kapacity NNO]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz