Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

  1. Úvod
  2. Legislativa a metodiky
  3. Šíření informací
  4. Zapojení partnerů do programovacího procesu
  5. Veřejné konzultace
  6. Kapacity NNO

Šíření informací

Proces šíření informací o programovacím procesu směrem k veřejnosti nebyl dostačující ani v jedné z pěti zemí a informace o pravidlech programování, strategie a časového rozvrhu nebyly vždy jasné.

Např. na Slovensku, kde organizační chaos a časový stres byl asi nejvýraznější, stále neexistovala ani v květnu 2002 – méně než měsíc před tím, než měl být Evropské komisi odevzdán Národní rozvojový plán a Operační programy – žádná závazná pravidla pro programování, strategii a časový rozvrh. Za takových podmínek bylo dostatečné a časově zvládnuté šíření informací nemožné.

Ve všech zemích došlo ze strany odpovědných institucí ke zřízení webových stránek, které měly sloužit k podávání informací o programovacím procesu. Tyto informace byly však často neúplné a neaktuální, s tím, že neexistoval jiný způsob distribuce informací veřejnosti. Ve všech zemích bylo znatelné spoléhání na čistě elektronickou komunikaci a zveřejňování informací.

[Úvod] [Legislativa a metodiky] [Šíření informací] [Zapojení partnerů do programovacího procesu] [Veřejné konzultace] [Kapacity NNO]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz