Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

  1. Úvod
  2. Legislativa a metodiky
  3. Šíření informací
  4. Zapojení partnerů do programovacího procesu
  5. Veřejné konzultace
  6. Kapacity NNO

Zapojení partnerů do programovacího procesu

Zapojení partnerů (obzvláště neziskového sektoru) záviselo na úsilí neziskového sektoru a z druhé strany na dobré vůli řídících orgánů. V rané fázi programování došlo v některých zemích k částečnému zapojení NNO do plánovacích týmů, povětšinou na základě zájmu ze strany NNO.

V některých zemích byly NNO částečně zapojeny už od nejranější fáze jako členové plánovacího týmu (ČR). V Maďarsku to bylo zamítnuto s výjimkou Ministerstva životního prostředí. Ve Slovenské republice bylo zapojení pouze formální, těžiště zapojení NNO na plánování spočívalo v jejich účasti v monitorovacích (plánovacích) výborech, které ovšem nebyly svolávány k jednání, takže se stalo fakticky neexistujícím.

V České republice se do zapojení zástupců NNO do plánovacího procesu vložila velká energie (alespoň u některých operačních programů), ale dopady na obsah dokumentů také často záležely na jednotlivcích a jejich osobní zainteresovanosti namísto strukturovaného programu zapojení všech relevantních partnerů a informačního toku.

[Úvod] [Legislativa a metodiky] [Šíření informací] [Zapojení partnerů do programovacího procesu] [Veřejné konzultace] [Kapacity NNO]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz