Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

  1. Úvod
  2. Legislativa a metodiky
  3. Šíření informací
  4. Zapojení partnerů do programovacího procesu
  5. Veřejné konzultace
  6. Kapacity NNO

Veřejné konzultace

V každé zemi byly použity různé formy konzultací k pracovním verzím programových dokumentů. Obvykle byly zorganizovány z vlastní iniciativy NNO kulaté stoly nebo konference k Národnímu rozvojovému plánu a operačním programům (případ České republiky a Maďarska).

Zvláště v Maďarku byl proces připomínkování poměrně intenzivní, nicméně byl organizován zvlášť pro environmentální organizace a další obory. Jen od env. NNO bylo sebráno přes 2000 připomínek k NRP a OP, většina z nich byla i odpovědným ministerstvem vyrovnána a dána neziskovým organizacím na vědomí. Časový stres bohužel i zde znemožnil skutečnou diskusi vedoucí k dosažení konsensu. Přes všechno úsilí nebyly návrhy NNO zahrnuty do finálních verzí dokumentů, takže z hlediska NNO nemělo toto úsilí žádné velké praktické výsledky. Konzultace tak často proběhly příliš pozdě na to, aby se daly očekávat nějaké významné změny v obsahu dokumentů.

V případě Slovenska a Polska konzultace vedly k významným změnám v dokumentech, po kterých už ale další upravené verze dokumentů nebyly znovu diskutovány. Proto dokumenty často neodráží skutečné priority a potřeby regionů a země, ale priority Evropské komise, vládních úředníků a lobbistických skupin.

Počet organizací účastnících se procesu se v jednotlivých státech lišil. Např. metodicky poměrně obdobného procesu v Maďarsku a ČR se v České republice účastnilo jen menší množství organizací, zatímco v Maďarsku NNO hrály v celém procesu velice aktivní roli.

Co se týče přípravy programových dodatků, tento proces byl zcela uzavřený na Slovensku a v České republice, zatímco v Maďarsku byla např. zřízena webová stránka, kde bylo možno vstupovat do interaktivních fór, která byla tématicky dělena, a sdělit své názory, návrhy, připomínky.

Ve všech zemích byl proces charakteristický nedostatkem času. Ze všech zemí kromě Lotyšska přišel názor, že čas věnovaný NNO k přispění do procesu nebyl dostatečný, což mělo vliv jak na proces tak i na finální podobu dokumentů. Odpovědné instituce také podléhaly velice přísnému časovému rozvrhu, takže v mnoha případech ani nebyl velký prostor pro pečlivou diskusi s partnery jakými jsou NNO. V případě České republiky a Maďarska se dá jako největší přínos procesu pro NNO vnímat získání respektu coby partnerů v programovacím procesu.

[Úvod] [Legislativa a metodiky] [Šíření informací] [Zapojení partnerů do programovacího procesu] [Veřejné konzultace] [Kapacity NNO]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz