Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady zapojení veřejnosti a NNO do přípravy programových dokumentů v ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku

  1. Úvod
  2. Legislativa a metodiky
  3. Šíření informací
  4. Zapojení partnerů do programovacího procesu
  5. Veřejné konzultace
  6. Kapacity NNO

Kapacity NNO

Zkušenosti z pěti zemí také ukázaly nedostatečnou znalost politiky EU, struktur a rozvojových procesů, jak ze strany NNO, tak samosprávy a dalších účastníků programovacího procesu. Toto podtrhuje důležitost bezplatného kvalitního vzdělávání a školení.

S výjimkou Maďarska a České republiky neexistovala v žádné ze zemí celostátní platforma (ani oborová) pro konzultační proces. Jinak ale, pokud dostaly šanci, byly NNO, alespoň některé z nich, velice aktivní. Na druhou stranu se také stávalo, že NNO ztrácely v pozdějších fázích o proces zájem, protože nevnímaly žádné výsledky svých dosavadních snah – což platilo především pro ČR i pro Slovensko.

Nezbytnost celostátní platformy NNO se objevila ve všech sledovaných zemích, ale ne všude je tato myšlenka nadšeně podporována širokým spektrem neziskových organizací.

[Úvod] [Legislativa a metodiky] [Šíření informací] [Zapojení partnerů do programovacího procesu] [Veřejné konzultace] [Kapacity NNO]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz