Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Příklady z praxe v EU - odkazy

Nabízíme několik odkazů na případové studie a kauzy z oblasti účast na rozhodování, právo na informace, čerpání ze strukturálních fondů a diskriminace na trhu práce v zemích EU.

Účast veřejnosti a místní Agenda 21 v Praze a Berlíně - Zkušenosti Berlína a Prahy, odborných institucí a možnosti spolupráce na konkrétních projektech (seminář)

Účast veřejnosti na rozhodování o stavebních a infrastrukturálních projektech (Seminář v Senátu, 5.9.2003, doslovný přepis) - příklady z Holandska - Dálnice A4 - Delfland, Projekt Delft Zuidpoort; a ČR: Silniční okruh kolem Prahy, Rychlodráha Praha - letiště Praha Ruzyně - Kladno.

"Cesta k občanům" - Spolupráce mezi veřejnou správou a občanskými poradnami - účinný nástroj při zajišťování rozvoje regionů (seminář v Senátu, 15.10.2001, doslovný přepis) - příklady z Velké Británie.

Toolkit Citizen Participation - Cases (případové studie o zapojování veřejnosti do rozhodování a rozvoje na lokální úrovni)

Euroskop: Příběh Pavla a Antonia - Názorová konfrontace španěského a českého studenta v otázkách pohledu na politickou scénu svých zemí, význam Evropského parlamentu a smysl voleb do EP i volebního práva obecně.

Surban - database on Sustainable urban development in Europe - Případové studie z oblasti udržitelného rozvoje evropských měst

Freedominfo.org - Case studies (případové studie z oblasti práva na informace)

Statewatch: Observatory on EU Freedom of Information - Case Law - příklady rozhodnutí Evropského soudního dvora z oblasti práva na informace

Strukturální fondy a jak na ně - viz Zahraniční zkušenosti (Využívání strukturálních fondů ve Skotsku, Příklady skotských žádostí, Využívání strukturálních fondů v Irsku)

Evropská brána - příklady úspěšných projektů podpořených převážně z evropských programů

Komunikační strategie při přípravě programového období na léta 2007-2013 - příklady zapojení NNO do programování pro období 2004-2006 (viz kapitola Přílohy)

Euroskop: Příběh Petera a Margarety - Diskriminace v odměňování žen a mužů se zaměstnavateli nevyplácíZa správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz