Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (75/117/EHS) o sbližování právních předpisů

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady (75/117/EHS) ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se provedení zásady stejné odměny pro muže a ženy

První direktiva týkající se rovnosti žen a mužů rozšiřuje princip rovného platu stanovený v Článku 119 Římské smlouvy, rovnost platů má být zajištěna nejenom v případě stejné pozice, ale i práce srovnatelné hodnoty. Podle zprávy monitorovací zprávy EONET http://osf.cz/cz/programove-oblasti/lidska-prava/gender/ke-stazeni je sice v oblasti rovného odměňování české právo harmonizováno s touto směrnicí, v praxi však nejsou zohledňovány některá objasnění týkající se především srovnání odměn u více zaměstnavatelů, či u předchůdce/kyně a nástupce/kyně. Zákoník práce navíc neobsahuje klausuli „za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty“.

Kompletní verze direktiv je možné získat na portálu EurLex nebo na stránkách ISAP – Informační systém pro aproximaci práva při Úřadu vlády.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz