Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (86/378/EHS) o zavedení zásady rovného zacházení

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady (86/378/EHS) ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v zaměstnaneckých systémech sociálního zabezpečení

Princip rovného zacházení byl rozšířen pro oblast zaměstnaneckých systémů sociálního zabezpečení. Tato direktiva byla dále upravena Směrnicí Rady č. 96/97/ES ze dne 20. prosince 1996, kterou se mění směrnice 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků

Plné znění direktivy naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v sekci Rovnost příležitostí: ES a rovné příležitosti žen a mužů.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz