Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (92/85/EHS) o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady (92/85/EHS) ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS):

Cílem direktivy je ochrana těhotných žen před riziky spojenými s určitými typy práce. V případě hrozícího rizika je nutné dotyčnou přesunout na jinou pozici. Těhotné ženy nejsou povinny pracovat v nočních hodinách a v období bezprostředně po porodu. Obecně je zaručeno minimálně 14 týdenní nepřerušené uvolnění ze zaměstnání v období před a po porodu, dále jsou podmínky upraveny národními legislativami.

Kompletní verze direktiv je možné získat na portálu EurLex nebo na stránkách ISAP – Informační systém pro aproximaci práva při Úřadu vlády.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz