Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (č. 97/80/ES) o důkazním břemenu

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady ze dne 15. prosince 1997 (č. 97/80/ES) o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví

Obecný princip, kdy důkazní břemeno leží na žalující straně (např. žena, která se domnívá, že byla propuštěna ze zaměstnání kvůli těhotenství), obvykle způsobuje množství problémů, protože k důkazům má často přístup pouze zaměstnavatel a nepřímou diskriminaci je velmi těžké prokázat.Tato direktiva přesouvá důkazní břemeno: požaduje po členských státech zavedení takových opatření, která zajistí, že v případě, kdy osoba se cítí poškozena v oblasti rovného zacházení a před soudem či jinou kompetentní institucí předloží fakta, která předpokládají existenci přímé či nepřímé diskriminace, potom připadá na žalovanou stranu, aby dokázala, že nemohlo dojít k porušení zásady rovného zacházení.

Kompletní verze direktiv je možné získat na portálu EurLex nebo na stránkách ISAP – Informační systém pro aproximaci práva při Úřadu vlády.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz