Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Není porod jako porod

 1. Úvod do problému
 2. Není porod jako porod
 3. Autentické porodní příběhy
 4. Autentické porodní příběhy
 5. Autentické porodní příběhy
 6. Shrnutí zkušeností z osobních příběhů
 7. Jak vybírat porodnici
 8. Několik slov pro nastávající otce
 9. Jak se rodí v zahraničí a v ČR
 10. Porod jako výzva a volba
 11. Použitá a doporučená literatura:

Porod jako výzva a volba

<p>Ve světle těchto nových poznatků se ukazuje, že jednoznačná odpověď na otázku „bezpečného“ porodu navzdory přesvědčení mnoha klasických porodníků neexistuje. Pokud je totiž rodící žena zdráva a nic nenasvědčuje případnému komplikovanému porodu, pak může mít o „bezpečném“ prostředí svou vlastní představu. Je mimořádně důležité, aby byla o problematice porodu náležitě a všestranně informována a aby byla schopna odhadnout, v jakém prostředí se bude při porodu nejlépe cítit právě ona. Individuální postoj žen k porodu v sobě odráží celou širokou škálu jejich povah, zvyků, schopností, zkušeností i názorů na svět. A tak zatímco některá chce být i přes své zdraví a informovanost o možných negativních účincích medikalizace přece jen raději obklopena bílými plášti a lékařskou technikou, jiné nahání nemocniční prostředí hrůzu, nebo je pro svůj očekávaný nekomplikovaný porod prostě považuje za nadbytečné. </p>
<p>Námitky, že jediným bezpečným místem porodu je výhradně nemocnice, neobstojí tváří v tvář dnes již nikoliv ojedinělým seriózním studiím, které potvrzují, ze při optimálním zajištění dostupné lékařské péče pro případ nečekaných komplikací rodičkám ani novorozencům žádné zvýšené nebezpečí nehrozí. Praxe v zemích, kde přirozené porody patří k standardně nabízené porodnické službě, navíc potvrzují, že komplikace lze ve většině případů vystopovat dostatečně předem. Žádné seriózní porodnické zařízení orientované na lékařsky nerušený porod se navíc nezříká úzké propojenosti s klasickou medicínou, takže možnost rychlého lékařského zákroku je tu vždy zohledněna buď bezprostřední blízkostí moderně vybaveného porodního/ operačního sálu, nebo možností rychlé přepravy do nemocnice. </p>
<p>Při rozhodování okolností a místa porodu je nanejvýš nutné, aby těhotná žena sama sobě odpověděla na otázku, jaký způsob porodu jí bude nejlépe vyhovovat a aby způsob svého porodu nevybírala pod tlakem cizích názorů nebo módních trendů, nýbrž na základě pečlivé přípravy a vyhodnocení všech získaných informací.</p>
<p>Stále se stupňující, leč neuspokojená, poptávka po možnosti přirozeného porodu v České republice jasně ukazuje, že současné české porodnictví je již delší dobu vystaveno stále sílícímu požadavku změn. Mezi odbornou i laickou veřejností se stále častěji hovoří o tom, že již nestačí zajišťovat pouze bezúhonné fyzické přežití matek a novorozenců a že neméně důležité je i zohlednění psychologické a etické stránky lidského zrození.
Úspěšné zvládnutí porodu nenarušovaného nadbytečnými lékařskými zásahy přináší každé rodičce jedinečný psychický zážitek a zdroj ničím nenahraditelného poznání, z něhož bez přehánění čerpá po celý svůj další ženský a mateřský život. Nedobře prožitý nebo traumaticky vnímaný porod přináší matce i dítěti celoživotní zatížení.</p>
<p><b> Snaha žen bezprostředně spolurozhodovat o okolnostech vlastního porodu se z tohoto pohledu jeví jako snaha nanejvýš oprávněná. </b></p>

[Úvod do problému] [Není porod jako porod] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Shrnutí zkušeností z osobních příběhů] [Jak vybírat porodnici] [Několik slov pro nastávající otce] [Jak se rodí v zahraničí a v ČR] [Porod jako výzva a volba] [Použitá a doporučená literatura:]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz