Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Není porod jako porod

 1. Úvod do problému
 2. Není porod jako porod
 3. Autentické porodní příběhy
 4. Autentické porodní příběhy
 5. Autentické porodní příběhy
 6. Shrnutí zkušeností z osobních příběhů
 7. Jak vybírat porodnici
 8. Několik slov pro nastávající otce
 9. Jak se rodí v zahraničí a v ČR
 10. Porod jako výzva a volba
 11. Použitá a doporučená literatura:

Není porod jako porod

Medicínský model porodu

Zastánci medicínského modelu spatřují v těhotenství i porodu celou řadu rizik, které ženu i dítě potenciálně ohrožují na zdraví i na životě. Lékaři proto soustřeďují své snažení na to, aby všem případným problémům dokonale předcházeli nebo je prostřednictvím vyzkoušených a účinných medicínských zásahů a opatření včas efektivně řešili. Porod je vnímán jako medicínský problém, který je zapotřebí řešit medicínskými prostředky.

--->medicínský model porodu

Sociální model porodu

Zastánci sociálního modelu vycházejí z předpokladu, že porod je zcela normální fyziologický proces, který většina zdravých rodiček dokáže zvládnout z vlastních sil, pokud jsou pro porodní proces vytvořeny optimální podmínky. Nejde tedy o to porod již dopředu usměrňovat či urychlovat, nýbrž především o to jej nerušit a pouze dohlížet na jeho bezpečný průběh.

--->sociální model porodu

Bezpečný porod - námět pro diskusi

Bezpečný porod je takový porod, který probíhá v podmínkách zaručujících rodící ženě a novorozenci fyzické a psychické bezpečí během všech dob porodních i v době po porodu. Konkrétní odpověď na otázku bezpečného porodu zcela zásadně komplikují nově získané informace o významu přirozených porodních hormonů na zdárný průběh porodu a nejnovější poznatky o vlivu psychiky rodící ženy na spontánní porodní činnost. K základním podmínkám pro normální porod v této souvislosti patří respektování základních potřeb rodící ženy, k nimž patří zejména potřeba nerušeného klidu, potřeba tepla, potřeba intimity a potřeba pocitu bezpečí. Prožívá-li žena svůj porod v příjemné a uvolněné atmosféře, produkuje její tělo přirozenou cestou a v dostatečném množství hormony potřebné pro spontánní porodní činnost. Jsou-li podmínky porodu nepříznivé, spontánní porodní činnost se zastaví a dítěti je třeba pomoci na svět umělými vnějšími zásahy. Správná hormonální činnost vytváří z tohoto pohledu naprosto zásadní předpoklad úspěšného spontánního porodu. Hormony nutné pro spontánní porod je tělo buď schopno vyprodukovat samo, nebo mu jsou podávány uměle. Přirozenou cestou tyto hormony vznikají v podkorových centrech mozku, která řídí tzv. nižší a vůlí neovlivnitelné projevy lidského organismu (vedle hormonální aktivity např. i krevní oběh, tělesnou teplotu a pod.). Aby mohla podkorová centra při porodu pracovat naplno, musí v jiné části ženina mozku, totiž v mozkové kůře, dojít naopak k dočasnému útlumu. Mozková kůra je, jak známo, zodpovědná za vyšší, „specificky lidské“, funkce (např. za vědomí, paměť, myšlení či vůli...). V ideálním případě se tedy spontánně rodící žena během porodu ocitá ve zcela mimořádném a oproti normálu značně posunutém stavu vědomí (pro srovnání uveďme stav, který žena - ale i muž - zažívají též při aktu plození, resp. při milostném vyvrcholení). Všechny podobné „výjimečné stavy“ jsou naneštěstí velmi snadno zranitelné, a tak jestliže rodící ženu něco nebo někdo ruší, s velkou pravděpodobností není schopna spontánně porodit.

[Úvod do problému] [Není porod jako porod] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Shrnutí zkušeností z osobních příběhů] [Jak vybírat porodnici] [Několik slov pro nastávající otce] [Jak se rodí v zahraničí a v ČR] [Porod jako výzva a volba] [Použitá a doporučená literatura:]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz