Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Není porod jako porod

 1. Úvod do problému
 2. Není porod jako porod
 3. Autentické porodní příběhy
 4. Autentické porodní příběhy
 5. Autentické porodní příběhy
 6. Shrnutí zkušeností z osobních příběhů
 7. Jak vybírat porodnici
 8. Několik slov pro nastávající otce
 9. Jak se rodí v zahraničí a v ČR
 10. Porod jako výzva a volba
 11. Použitá a doporučená literatura:

Jak vybírat porodnici

Žijeme v době, v níž základem úspěchu při každém lidském počínání je schopnost sehnat si správné informace a umět si vybrat. Tento trend se nevyhýbá ani porodnictví. I když to zatím stále ještě vypadá, že české ženy ve způsobu porodu příliš na výběr nemají, situace se začíná velmi rychle měnit a se vstupem do Evropské unie bude starý model již neudržitelný. Probíhá-li vaše těhotenství bez problémů, toužíte-li přivést své dítě na svět pokud možno přirozeně a nemáte-li to štěstí, že žijete v regionu, v němž funguje porodnice proslulá v tomto ohledu dobrou pověstí a množstvím spokojených rodiček, čeká vás při výběru místa zrození vašeho děťátka nelehký úkol. Máte vlastně jen dvě možnosti (třetí možnost, porod doma, představuje v našich podmínkách prozatím komplikovanou a diskutabilní variantu): buď za přirozeným porodem dojedete do vyhlášené přespolní porodnice, nebo se pokusíte „přizpůsobit k obrazu svému“ třeba i průměrnou porodnici ve svém bydlišti. Ve druhém případě to sice bude stát nesrovnatelně více času, energie a s velkou pravděpodobností i dílčích zklamání, zato však pomůžete všem podobně smýšlejícím rodičům, kteří sem přijdou rodit po vás.

Chcete-li předejít nepříjemnostem, berte při výběru porodnického zařízení v úvahu následující kritéria:

 • Rozhodujete se při svém výběru mezi klinikou a menším porodnickým oddělením? Na klinikách bývá atmosféra mnohem více „nemocniční“ a při porodu se tu točí více lidí, včetně přihlížejících posluchačů lékařských fakult nebo studentek zdravotnických škol. Kliniky sice disponují lepším technickým vybavením pro poskytování péče při patologických porodech nebo péče o předčasně narozené děti, zpravidla ale nevykazují pochopení pro individuální požadavky rodiček, nenabízejí příliš intimní atmosféru a osobnější vztahy s personálem se tu navazují obtížněji.
 • Organizuje vámi vybraná porodnice prenatální kurzy? Probíhá příprava k porodu průběžně, nebo se odbývá jednorázově před vlastním porodem? Je její náplní pouze „zaškolení tatínků“ či cvičení pro těhotné, nebo poskytuje nastávajícím maminkám/ rodičovským párům souhrnné informace o těhotenství, porodu a šestinedělí?
 • Jak se s rodičkou zachází během vlastního porodu? Jaký je porodnický personál? Kolik lékařů a porodních asistentek se v porodnici střídá? Jaká je pravděpodobnost, že se v den svého porodu ocitnete v rukou úplně neznámých lidí?
 • Jak vypadá přípravna (místo kde, rodičky tráví první dobu porodní) a jaký je porodní sál? Působí alespoň trochu pozitivně? Nabízejí rodící ženě alespoň minimum intimity, nebo se podobají „průchoďáku“, kde kdykoliv kdokoliv projde, mluví a ruší a kde se zcela neodděleně odbývá třeba i více porodů najednou?
 • Jak se personál tváří na vaše přání přivést si doprovod k porodu (manžela, maminku, kamarádku...)? Může být tento doprovod s vámi po celou dobu porodu, třeba i celou noc, nebo smí přijít až k druhé době porodní?
 • Může se maminka během první doby porodní volně pohybovat? Platí povinný klystýr, holení a zákaz jídla a pití? Je k dispozici vana nebo alespoň sprcha pro zmírnění porodních bolestí? A co míče, žíněnky, závěsná lana či ribstole?
 • Do jaké míry dochází v dané porodnici k rutinní medikaci rodiček (indukce či medikamentózní urychlování porodu, tlumení bolesti analgetiky, podávání sedativ na uklidnění a pod.)?
 • Může si rodička vybrat polohu, ve které bude rodit, nebo ji nutně čeká nepříliš pohodlný porodnický stůl?
 • Dojde-li k lékařskému zasahování do porodu, jakých prostředků se užívá? Jsou využívány i některé alternativní metody zmírňování porodních bolestí?
 • Jaké kvóty vykazuje porodnice ohledně nástřihů hráze, indukovaných porodů a císařských řezů?
 • Jak probíhá poporodní ošetření novorozence? Smí miminko bezprostředně po porodu zůstat na hrudi matky, nebo je automaticky přemísťováno do inkubátoru?
 • Jak vypadá oddělení šestinedělí? Může být maminka s miminkem pohromadě 24 hodin denně (rooming-in)? Jakých výsledků je dosahováno v kojení?

Pokud vás napadají i další z vašeho pohledu důležité otázky, je zapotřebí, abyste o nich s personálem vybrané porodnice diskutovali předem, protože v průběhu porodu už to nebývá možné.

Porodní plán

Když nastávající rodiče hledají svůj způsob porodu a intuitivně cítí, že přirozený porod je jim bližší než porod lékařsky vedený, připravují si v době před porodem tzv. porodní plán. Jde o soupis představ a požadavků, které mají - nedojde-li k neočekávaným komplikacím - dojít během porodu naplnění. Porodní plán zahrnuje individuální požadavky ve všech výše nastíněných otázkách, často se však zabývá i dalšími, protože každý rodičovský pár považuje za důležité něco jiného. V zemích, kde přirozený porod představuje obvyklou porodní alternativu, se porodníci nad porodním plánem svých klientů nijak zvlášť nepozastavují a leckdy dokonce považují za výhodné, když předem vědí, „s kým mají tu čest“. V našich porodnicích však lékaři a porodní asistentky nejednou reagují na porodní plány negativně. Považují je za útok na svou odbornost i suverenitu a nelíbí se jim, že by je měl „poučovat“ pacient a laik. Háček je v tom, že zdravá a na porod řádně připravená žena není ani pacient, ani laik, a to tím spíše, když nerodí poprvé. V demokratickém porodnictví, respektujícím právo ženy na její autonomii při porodu a informovaný výběr, má tak porodní plán své oprávněné místo stejně jako otevřený dialog mezi nastávajícími rodiči a porodníky. Zároveň je nutno znovu zdůraznit, že jakékoliv upnutí k porodnímu plánu a konkrétním představám o průběhu porodu není vzhledem k možným komplikacím na místě a že jistá míra flexibility je při každém porodu nevyhnutelná.

[Úvod do problému] [Není porod jako porod] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Shrnutí zkušeností z osobních příběhů] [Jak vybírat porodnici] [Několik slov pro nastávající otce] [Jak se rodí v zahraničí a v ČR] [Porod jako výzva a volba] [Použitá a doporučená literatura:]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz