Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Není porod jako porod

 1. Úvod do problému
 2. Není porod jako porod
 3. Autentické porodní příběhy
 4. Autentické porodní příběhy
 5. Autentické porodní příběhy
 6. Shrnutí zkušeností z osobních příběhů
 7. Jak vybírat porodnici
 8. Několik slov pro nastávající otce
 9. Jak se rodí v zahraničí a v ČR
 10. Porod jako výzva a volba
 11. Použitá a doporučená literatura:

Několik slov pro nastávající otce

Na úvod je zapotřebí říci, že ne každý manžel či partner u porodu je své ženě skutečným pomocníkem a ne vždy lze hovořit o přínosu takového doprovodu. Vždy velmi záleží na tom, proč muž svou ženu k porodu doprovází a co od tohoto svého atypického úkolu očekává. Přichází jen z povinnosti, protože ho žena přemlouvá nebo protože tak činí většina kamarádů? Nebo ze zvědavosti, aby nadzdvihl roušku do nedávna výhradně ženského (a lékařského) tajemství? A nebo je veden upřímnou snahou ženě pomoci a prožít s ní zcela mimořádnou životní situaci? Na téma mužů u porodu bylo již vysloveno mnoho názorů, od krajně odmítavých až po krajně souhlasné. Svědčí to o tom, že jde o problém choulostivý, který v sobě vždy zrcadlí způsob fungování vztahu nastávajících rodičů, jejich individuální zvyklosti, hloubku vzájemné intimity a žebříček hodnot, který oba vyznávají. Nezanedbatelnou roli tu hraje též celkové společenské klima vztahů mezi pohlavími. Ať už nastávající rodiče pohlížejí na přítomnost otce dítěte u porodu jakkoliv, vždy je nesmírně důležité, aby spolu o svých pocitech otevřeně hovořili a aby se včas a spolu snažili získat maximum informací, které jim jejich rozhodování ulehčí.

Více o roli otce při porodu.

[Úvod do problému] [Není porod jako porod] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Shrnutí zkušeností z osobních příběhů] [Jak vybírat porodnici] [Několik slov pro nastávající otce] [Jak se rodí v zahraničí a v ČR] [Porod jako výzva a volba] [Použitá a doporučená literatura:]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz