Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Reklama a rovnost pohlaví

  1. Reklama a sexismus
  2. Samoregulace reklamy v České republice
  3. Konkrétní kauzy a jejich řešení
  4. Komu si můžeme stěžovat?
  5. Regulace reklamy v zahraničí
  6. Související literatura

Samoregulace reklamy v České republice

Rada pro reklamu (RPR) byla založena r. 1994, aby pomáhala etablovat čestnou, decentní, legální a pravdivou reklamu v České republice. Vytvořila Kodex reklamy (odkaz) (dále Kodex), závazný pro její členy z řad médií, agentur a zadavatelů reklam. Arbitrážní komise (dále AK) řeší stížnosti veřejnosti na nekorektní reklamu a posuzuje, zda došlo k porušení Kodexu. V pozitivním případě doporučuje zadavateli stažení reklamy. Veřejnost tak dostává do rukou nástroj ke kontrole reklamy.

Podívejme se blíže, jak Kodex řeší otázku rovnosti pohlaví. Obsahuje obecná konstatování o slušnosti reklamy a nepřijatelnosti snižování lidské důstojnosti, avšak výrazy rovnost pohlaví, diskriminace, sexismus se v něm nevyskytují. Závěrečná věta kapitoly Společenská odpovědnost reklamy „Reklama nesmí obsahovat nic, co by (…) uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění“ neobsahuje zákaz diskriminace z důvodu pohlaví.

Ani zneužívání motivu lidského těla a jeho fragmentů není v Kodexu ošetřeno. Zdá se, že sexualita se stává problémem jedině ve spojení s alkoholem. Zákaz reklamy „naznačující nadměrné podléhání sexualitě, sexuální stimuly, poddajnost, nahotu nebo částečnou nahotu zobrazenou nechutným způsobem, zobrazení ženské či mužské podoby v jakékoli kompromitující situaci, či reklamy prezentující alkohol jako vhodný prostředek k odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec“ je totiž součástí kapitoly Reklama na alkohol.

Kapitola Děti a mládež nic nepraví o zákazu ohrožovat jejich mravní vývoj. Patřil by sem zákaz prezentovat tuto skupinu populace jako sexuální objekty či s prvky chování je naznačující. Vzpomeňme na televizní reklamu na šampón Johnson&Johnson, kde zhruba čtyřleté děvčátko, ležící v koketní póze na posteli, jako zkušená svůdkyně pohazuje vlásky a „telefonuje firmě“ své dojmy po použití šampónu. Tato reklama dává děvčátkům jasný signál, o jaké hodnoty mají usilovat. Podle svých údajů na webové stránce řešila RPR od roku 1996 celkem 267 stížností na neetičnost reklam. 39 z nich se týkalo obrazu ženy v reklamě a sexismu. 12 reklam bylo shledáno závadnými; 8 reklam zadavatel upravil nebo přestal používat. Lze říci, že zhruba polovina stížností na sexismus a diskriminaci žen byla shledána oprávněnými. K nim lze zřejmě připočíst 3 reklamy s poznámkou „opodst.“; 1 stížnost byla řešena vysvětlujícím dopisem. Naproti tomu mezi 13 nezávadných zařadila RPR např. šokující a urážlivá „prsíčka a stehýnka“ KFC s motivy těl mladých dívek, dále jazykovou pornografii firmy OLZA Trad. Chci ho!, těhotná břicha (viz níže) firmy Pioneer (4), nebo reklamu Nokia na systém hands free s motivem vyděšené ženy, které muž v autě osahává prsa.


up 4. Na webu je tato reklama mylně označena za závadnou, ačkoliv rozhodnutí AK RPR zní opačně. Počet závadných reklam tak klesá na 11.

[Reklama a sexismus] [Samoregulace reklamy v České republice] [Konkrétní kauzy a jejich řešení] [Komu si můžeme stěžovat?] [Regulace reklamy v zahraničí] [Související literatura]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz