Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Reklama a rovnost pohlaví

  1. Reklama a sexismus
  2. Samoregulace reklamy v České republice
  3. Konkrétní kauzy a jejich řešení
  4. Komu si můžeme stěžovat?
  5. Regulace reklamy v zahraničí
  6. Související literatura

Regulace reklamy v zahraničí

Evropská aliance pro samoregulaci reklamy (EASA) sdružuje 21 členských zemí včetně České republiky. Řídí se Mezinárodním kodexem reklamní praxe (ICC). Jednotlivé státy uplatňují navíc vlastní kodexy. Další speciální regule, upravující obraz ženy a muže v reklamě, mají Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, SRN, Švédsko, Velká Británie a Švýcarsko.

Zvláštní pozornost věnují tyto země výslovně rovnosti pohlaví v reklamě a zákazu diskriminace žen. Nahé lidské tělo nesmí být zobrazováno bezúčelně, nýbrž nahota musí mít spojitost s inzerovaným produktem. Žena nesmí být zobrazována jako sexuální objekt (Rakousko, Německo, Dánsko, Francie aj.). Místo stereotypního obrazu ženy-milenky a služky je třeba nabízet vzor moderní ženy s širokým spektrem zájmů a sfér seberealizace (Rakousko, SRN, Francie, Švédsko, Velká Británie, Irsko aj.). Ženy i muži se mají rovnocenně podílet na domácích pracích i pracovních povinnostech (Irsko). Švédsko ve svém kodexu zakazuje reklamy, jež sexisticky popisují muže a ženy, a které je tudíž možno považovat za zjevně urážlivé (Řeháčková 4/2002).

V zemích se stabilními demokratickými strukturami a s fungujícím veřejným míněním jako nástrojem kontroly prezentace žen v médiích mají stížnosti na reklamu větší závažnost než v Česku a samoregulační orgány požívají vyšší autority. Počet stížností na diskriminaci prostřednictvím reklamy v Německu dosahuje podle údajů německé Deutscher Werberat (Německé rady pro reklamu) několika set protestů ročně, např. 700 jich bylo v roce 2001. Stěžovat se v Německu vyplatí: v 97% případů tehdy stáhly firmy svou reklamu. Lze si jen přát, aby podobná situace brzy nastala v České republice.

[Reklama a sexismus] [Samoregulace reklamy v České republice] [Konkrétní kauzy a jejich řešení] [Komu si můžeme stěžovat?] [Regulace reklamy v zahraničí] [Související literatura]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz