Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Ženy v politice

  1. Účast žen v politice
  2. Zastoupení žen na úrovni volených orgánů
  3. Postavení žen v politických stranách
  4. Aktivity neziskového sektoru
  5. Ženy v evropské politice
  6. Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice
  7. Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech
  8. Některá fakta a data
  9. Bibliografie

Aktivity neziskového sektoru

V této oblasti je aktivní prakticky pouze neziskový sektor, který se tímto tématem zabývá s větší či menší intenzitou od začátku 90. let. Psané komentáře, polemiky a vyjádření v médiích na téma rovného zastoupení žen a mužů v politice i pozitivních opatření byly řadu let téměř výlučně dílem zástupkyň ženských NNO.

Od začátku 90. let je organizována řada nejrůznějších seminářů a kulatých stolů jak s političkami již aktivními, tak se ženami, které do politiky teprve vstoupit chtějí. Tyto aktivity se odehrávají jak v rámci ženských politických organizací, především v SDŽ a LKŽ (kde bývají podporovány politicky spřátelenými zahraničními nadacemi), tak v rámci „klasických“ NNO (Český svaz žen se angažuje zejména na komunální úrovni, neboť má mezi komunálními političkami řadu svých členek, které aktivně podporuje na kandidátkách; Gender Studies, o. p. s., byla zapojena v letech 1997–1999 do britského Project Parity – trénink pro ženy v rozhodovacích pozicích; řadu kulatých stolů zorganizoval proFem). Koncem roku 2003 zahájila projekt v této oblasti také Asociace pro rovné příležitosti – diskusní semináře s ženami z komunální politiky na téma postavení žen v politice a pozitivní opatření.

Pravidelné konference spojené s celorepublikovým setkáním organizují zejména k Mezinárodnímu dni žen pro své členky jak Český svaz žen, tak Sociálně demokratické ženy a Levicové kluby žen. Aktivní v tomto směru jsou také starostky, které se již několik let každoročně setkávají – iniciátorkou setkání je starostka v Ostravě-Mariánských Horách, a dnes také senátorka, Liana Janáčková. Velká konference pro starostky se konala např. v roce 2002 v Senátu, pod záštitou senátorky Seidlové.

Za první lobbyingový (a zároveň monitorovací) projekt lze označit internetový projekt www.hlidacifena.cz, který vznikl před volbami v roce 2002. Tyto webové stránky obsahují především rozhovory s političkami, rozbor kandidátek z hlediska zastoupení žen a mužů, informace ze zahraničí, apod. Před volbami do Evropského parlamentu byl zahájen česko-slovensko-polský projekt na podporu politické reprezentace žen z nových členských států. Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen v době, kdy bylo pořadí na kandidátních listinách již schválené, je účelem této kampaně především přispět k prosazení tématu zvýšené politické participace žen do politické agendy a společenské diskuse a zasadit se o co nejvyšší politické zastoupení žen kandidujících ve třech přistupujících zemích výzvou, aby voličky/či dávali ženám preferenční hlasy. Podle: Kolektiv autorů, Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, kapitola 4: Ženy v mocenských a rozhodovacích pozicích, Gender Studies, o.p.s., Praha 2004.

[Účast žen v politice] [Zastoupení žen na úrovni volených orgánů] [Postavení žen v politických stranách] [Aktivity neziskového sektoru] [Ženy v evropské politice] [Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice] [Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech] [Některá fakta a data] [Bibliografie]Za správnost textu odpovídá Alena Králíková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz