Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Ženy v politice

  1. Účast žen v politice
  2. Zastoupení žen na úrovni volených orgánů
  3. Postavení žen v politických stranách
  4. Aktivity neziskového sektoru
  5. Ženy v evropské politice
  6. Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice
  7. Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech
  8. Některá fakta a data
  9. Bibliografie

Bibliografie

Europe for Women, Women for Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004

Na cestě do Evropské unie - průvodkyně nejen pro ženy, Aspekt, eFKa, Gender Studies, PSF, Heinrich-Böll-Stiftung, Praha 2002

Ženy 2000: rovnost mužů a žen, rozvoj a mír pro 21. století, OSN New York 2000 – Zpráva Dočasného výboru všech účastníků 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění, Gender Studies, o.p.s. a Karat Coalition, Praha 2001

Regionální zpráva o institucionálních mechanismech pro zlepšení postavení žen v zemích střední a východní Evropy, Národní zpráva České republiky, Gender Studies, o.p.s. a Karat Coalition, Praha 1999

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů: www.feminismus.cz/download/GS_stin.pdf

Priority a postupy vlády: www.mpsv.cz

Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání: www.mpsv.cz

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)

Platforma pro Akci - závěrečný dokument 4. světové konference OSN o ženách v Pekingu, 1995

Online Women in Politics

Statistics and indicators on women and men

49th Session of the Commission on the Status of Women - 28 February to 11 March 2005

Commission on the Status of Women 49th Session, Official Documents

1995-2005: Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action by the European Union, Report by the European Women’s Lobby

Recommendation Rec (2003) 3 of the Committee of Ministers to member states on balanced participation of women and men in political and public decision making adopted on 12 March 2003 and explanatory memorandumWomen in politics in the Council of Europe Member States

Women in the European Union

Informační portály:

ASPEKTin - feministický webzin

Feminet.sk

Feminismus.cz – o ženách, mužích, feminismu a gender studies

WomenWatch – Information and Resources on Gender Equality and Empowerment of Women

[Účast žen v politice] [Zastoupení žen na úrovni volených orgánů] [Postavení žen v politických stranách] [Aktivity neziskového sektoru] [Ženy v evropské politice] [Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice] [Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech] [Některá fakta a data] [Bibliografie]Za správnost textu odpovídá Alena Králíková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz