Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Rodičovská dovolená a země Evropské unie

 1. Rodičovská, mateřská či otcovská dovolená?
 2. Dětem přátelská pracovní místa
 3. Krátká nebo dlouhá rodičovská dovolená?
 4. Čeští otcové na rodičovské dovolené

Čeští otcové na rodičovské dovolené

Možnost muže pečovat o malé dítě se v minulosti v České republice příliš nepřipouštěla, zákon ji definoval teprve v roce 2000. Od 1. ledna 2001 jsou tak díky tzv. harmonizační novele (zákon č. 155/2000) muži oficiálně uznáni způsobilými pečovat plně a celodenně o své dítě a mohou nastoupit na rodičovskou dovolenou. Institut rodičovské dovolené tak nahradil předcházející mateřskou dovolenou, která byla určena výhradně matkám.

Jedná se o výrazný posun v této oblasti. Prvním náznakem byly v tomto směru dva zákony přijaté už v osmdesátých letech (zákon č.51/1987 Sb. a zákon č. 103/1988 Sb.), které se týkaly poskytování peněžité pomoci muži – zaměstnanci z dávek nemocenského pojištění, tato pomoc ale byla otcům přiznána pouze ve výjimečných případech jako byla smrt či závažné onemocnění manželky. V roce 1990 vznikl institut rodičovského příspěvku, který nahradil mateřský příspěvek. K úplnému zrovnoprávnění na poli legislativy potom došlo v roce 2001 výše zmíněným zákonem o rodičovské dovolené. Přesto, že muži mají už více než čtyři roky stejnou možnost pečovat o své dítě jako jejich ženy, v praxi ji využívají minimálně. Podle dostupných informací Českého statistického ústavu pobírá rodičovský příspěvek pouze jedno procento mužů, počet mužů čerpajících rodičovskou dovolenou se pohybuje mezi půl a jedním procentem.

Co můžeme předpokládat o mužích na rodičovské dovolené? Jací jsou?

 • mají vyšší vzdělání
 • jsou mladí
 • pocházejí ze střední či vyšší střední vrstvy a z větších měst
 • mají liberální postoje, jsou tolerantní
 • často spadají do kategorie tzv. changing men (mají proekologické smýšlení, nejsou orientovaní na výkon a kariéru)
 • je pro ně důležité angažovat se plně ve výchově svého dítěte a převzít za ni odpovědnost, ne pouze „pomáhat“ manželce
 • nelze zkoumat pouze otce pečujícího o dítě, je třeba ho vnímat v rodinném kontextu (tedy jednak ve vztahu ke své manželce či matce dítěte, ale také v širších rodinných vazbách)
 • zatímco o tradičním modelu matky – pečovatelky se příliš nediskutuje, obrácený model pečujícího otce je výsledkem celomanželské strategie, vstřícným dialogem, ale také systémem legitimizací této neobvyklé role, ať už ze strany pečujícího otce či matky – chlebodárkyně
 • [Rodičovská, mateřská či otcovská dovolená? ] [Dětem přátelská pracovní místa] [Krátká nebo dlouhá rodičovská dovolená?] [Čeští otcové na rodičovské dovolené]  Za správnost textu odpovídá Klára Kubíčková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz