Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Uplatňování rovných příležitostí při řízení podniků a firem

  1. Úvod k případovým studiím
  2. 1. Expertní skupina pro rovnost
  3. 2. Kariérní růst žen
  4. 3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?
  5. Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání

1. Expertní skupina pro rovnost

Cílem projektu je zvýšit pomocí vyškolení interních „expertů pro rovnost“ povědomí manažerů i personálu o možnostech a příležitostech pro zlepšení rovných příležitostí v rámci jednotlivých divizí.

Organizace mající přibližně sto dvacet tisíc zaměstnanců se dlouhodobě snaží o dosažení rovnosti a rovné příležitosti jsou její důležitou strategií. I přes množství realizovaných iniciativ je nutné přiznat, že rod hraje stále důležitou roli vzhledem k pozici žen a mužů v organizační hierarchii a v distribuci funkcí. S podporou nejvyššího managementu připravilo oddělení pro rovnost dvouletý projekt spočívající v intenzivním vzdělávání manažerů pomocí workshopů na témata spojená s dosahováním rovných příležitostí. V navazujícím období však velmi málo manažerů šířilo a diskutovalo cíle workshopů se zaměstnanými. Vliv projektu byl proto malý a management se rozhodl zvolit jinou strategii - školení tzv. koučů rozmanitosti.

Pilotní projekt zahrnoval přibližně třicet osob, které se nechali najmout pro trénink a pozdější výkon funkce tzv. koučů rozmanitosti – jednalo se o experty, kteří mají dostatek znalostí a zkušeností, aby mohli poskytovat konzultace manažerům i personálu, iniciovat nejrůznější aktivity a pracovat v rámci menších oddělení velké organizace. Pilotní projekt byl velmi dobře přijat managementem i personálem a v současnosti pracuje v rámci celé organizace přibližně sto třicet těchto koučů. Všichni se pravidelně setkávají, sdílejí své zkušenosti a společně zpracovávají nové metody a přístupy. Pomáhají zaměstnaným v otázkách kariéry, vzdělávání, harmonizace práce a rodiny a spolupracují s lokálními manažery v otázkách rovnosti. Organizují též vzdělávací aktivity na témata jako je komunikace, vyjednávání apod. Koučům se dostalo široké podpory, mimo jiné proto, že byli zapojeni v rámci komunity, diskutovali a zlepšovali všechny aspekty rovnosti.

Zodpovědnost za tento a jemu podobné projekty leží na hlavní komisi, kterou tvoří dvanáct manažerů jednotlivých divizí. Evaluace projektu a plánování dalšího postupu probíhá v rámci setkáních konaných čtyřikrát ročně. Tento tým má též zodpovědnost za komunikaci postupů vůči celé organizaci. Množství zkušeností ukazuje, že projekty často neuspějí, neboť nemají dostatečnou podporu. Dříve se to stalo i v případě této organizace - projekty měly velmi špatný interní marketing. Lokální vedení současné iniciativy realizované kouči rozmanitosti je nadějné, protože zaměstnanci jednotlivých divizí jsou přímými příjemci služeb poskytovaných kouči. Zároveň jsou však divizní manažeři povinni dokazovat (pomocí ročních personálních a finančních záznamů), že podpořili určité iniciativy a dosáhli konkrétních cílů prospěšných pro celou organizaci.

[Úvod k případovým studiím] [1. Expertní skupina pro rovnost] [2. Kariérní růst žen] [3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?] [Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz