Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Uplatňování rovných příležitostí při řízení podniků a firem

  1. Úvod k případovým studiím
  2. 1. Expertní skupina pro rovnost
  3. 2. Kariérní růst žen
  4. 3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?
  5. Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání

3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?

<p>Cílem přijatých opatření bylo aktivní uplatňování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, a to zvýšením podílu žen na manažerské úrovni pomocí programů, které pomáhají zaměstnancům dosáhnout rovnováhy práce a osobního života, resp. osobního života a rodiny (tzv. life - work - balance, resp. life - family – balance). Dále pomocí speciálního vzdělávání a tréninku pro ženy a změnou firemní kultury směrem k lepší spolupráci mezi ženami a muži na pracovišti. Kromě zvýšení zastoupení žen v managementu se organizace rozhodla předcházet znevýhodňování zaměstnanců s rodičovskou zodpovědností a v neposlední řade zvýšit produktivitu díky lepší komunikaci, flexibilnímu uspořádání práce a podpoře řešení rovnováhy mezi rodinou a prací.

<p><b>Realizované projekty</b>

<p>S cílem umožnění rychlé reintegrace po rodičovské dovolené byl zaveden program „Návrat plus“:
<p><ul>
<li>Každý zaměstnanec na rodičovské dovolené, i pokud nepodepsal dohodu o reintegraci, má přístup k výhodným zaměstnaneckým podílům. Organizace dále zajišťuje penzijní příspěvky nejméně na tři a půl roku.</li>
<li>Rozhodne-li se někdo rychle vrátit, existuje nabídka individuální reintegrace. Plán návratu je vytvořen během schůzky, která se koná devět měsíců po narození dítěte. Zaměstnanec obvykle odpracuje v druhém roce rodičovské dovolené minimálně sto šedesát hodin, ve třetím roce dvě stě. Uspořádání pracovní doby je flexibilní v závislosti na potřebách organizace. V určitých případech se zaměstnanec účastní zároveň dalšího vzdělávání. Organizace hradí polovinu výdajů spojených s hlídáním dítěte v době, kdy zaměstnanec pracuje. Je vydáván speciální zpravodaj „Info – návrat“, který poskytuje informace o nejnovějším vývoji v organizaci pro zaměstnance na rodičovské dovolené.</li>
</ul>

<p>Péče o děti Organizace neprovozuje vlastní školku. Zaměstnanci mají možnost vybrat si mezi rodinnou péčí, zařízením pro hlídání dětí nebo finanční podporou. Je-li dítě nemocné, je možné čerpat dny volna navíc. Program „Kids and Co.“ je organizací poskytovaná péče o děti, kterou je možné využít v případě nutnosti, např. pokud není možné dítě dát do běžného zařízení (prázdniny, nemoc personálu). Tato služba je poskytována zdarma. Podle možností organizace a v závislosti na konkrétní pozici jsou umožněny „práce na telefon“ a částečné úvazky (s možností návratu k plnému úvazku).

<p>Motivace formou soutěže „Com – time“ je interní soutěž pro jednotlivá oddělení vybízející je, aby přicházela se svými návrhy na harmonizaci práce a rodiny, které pak budou na základně zhodnocení možností realizovány. Všeobecně je kladen důraz na spolupráci žen a mužů v organizaci, pořádají se odborná symposia, workshopy, podporuje se komunikace v rámci organizace a čestné jednání na pracovišti.

<p>Realizace podobných programů je zajišťována oddělením pro řízení lidských zdrojů, hlavní zodpovědnost však leží na členovi správní rady zodpovědném za lidské zdroje. Výkonný tým sestává z expertů, kteří běžně pracují v oblasti osobnostního rozvoje, hodnocení a kontroly apod., pouze vedoucí programu se jeho fungování věnuje na plný úvazek. Program je rozšiřován po celé organizaci pomocí operačních jednotek oddělení řízení lidských zdrojů, tzv. personálních center zaměstnávajících personální konzultanty, kteří multiplikují a rozšiřují myšlenky programu a pomáhají vést toto téma v povědomí napříč celou organizací. Zajišťují též semináře a jsou zodpovědní za PR v regionálních pobočkách organizace. Byly zorganizovány mnohé firemní kampaně, publikovány letáky a informační materiály.

[Úvod k případovým studiím] [1. Expertní skupina pro rovnost] [2. Kariérní růst žen] [3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?] [Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz