Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Uplatňování rovných příležitostí při řízení podniků a firem

 1. Úvod k případovým studiím
 2. 1. Expertní skupina pro rovnost
 3. 2. Kariérní růst žen
 4. 3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?
 5. Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání

Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání

Uplatňování rovných příležitostí by v zásadě mělo vést ke zlepšení personálního řízení. Odbourání genderových stereotypů je vedeno cílem umožnit kvalitní profesní rozvoj každému zaměstnanému.

Shrňme si možné výhody plynoucí pro zaměstnavatele, pokud budou klást důraz na rovné příležitosti:

 • Plnění legislativních povinností: vyplývají především ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, zaměstnavatel je zodpovědný za prevenci diskriminace na pracovišti
 • Zvýšení atraktivity zaměstnavatele, zlepšení náboru, kompetentní výběr: genderové stereotypy jsou zavádějícími kritérii pro posuzování uchazečů/ček o zaměstnání, kvalitní uchazeči se často zajímají i o to, zda je prostředí nediskriminující
 • Zlepšení udržení zaměstnaných: například programy na slaďování osobního a profesního života a na podporu rodičů výrazně zvyšují šance udržet kvalitní zaměstnané, snižuje se navíc doma, po kterou rodiče odcháze z pracovní pozice
 • Využití rezervy talentu žen: snaha vyhledávat mezi ženami kvalitní pracovnice je i pro firmu přínosem
 • Transparentní systém odměňování: odměňování založené na kvalitě a množství odvedené práce a ne na předsudcích o tom, kdo musí vydělávat více
 • Zvýšená produktivita, snížení absencí a presentismu, zvýšená loajalita zaměstnaných, zlepšení pracovní morálky: zejména programy na sladění osobního a pracovního života umožní zaměstnaným podat optimální výkon
 • Zkvalitnění a posílení firemní kultury: atmosféra rovnosti a cílená práce s genderovými rozdíly napomůže lepší spolupráci v kolektivu
 • Zlepšení mediálního obrazu organizace, zvýšení důvěry zákazníků a investorů: úspěšné projekty na podporu rovných příležitostí je možné medializovat v odborném i populárním tisku, existují i soutěže, do kterých je možné se přihlásit

[Úvod k případovým studiím] [1. Expertní skupina pro rovnost] [2. Kariérní růst žen] [3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?] [Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz