Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Občan v EU

Použitá a doporučená literatura - účast veřejnosti v EU, evropské občanství

 • Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie, Evropská komise, 2004, 175 s.
  http://www.evropska-unie.cz/cz/glossary/

 • ABC práva Evropských společenství, Informační centrum Evropské unie, Praha, 2001, 116 s.

 • Eva Kružíková, Eva Adamová, Jan Komárek: Právo životního prostředí Evropských společenství: Praktický průvodce, Linde Praha, 2003, 410 s.

 • Přístup k soudům při ochraně životního prostředí (Sborník z 1. dne konference Přístup ke spravedlnosti při ochraně lidských práv a veřejných zájmů), ASPI Publishing, 2004, 251 s.
  http://www.aspi.cz/aspi/produkty/detail/pristup_soud_ochr_zivotprost/

 • L. Alstrup, V. Karlík: Jak psát stížnost na Evropskou komisi, Arnika, 2003

 • Komunikační strategie při přípravě programového období EU 2007 - 2013 - "Návrh systému zapojení NNO do přípravy programových dokumentů na období 2007-2013", Centrum pro komunitní práci, březen 2005
  http://www.cpkp.cz/regiony/zakazka.mmr/uvod.htm

 • Oldřich Čepelka: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie, Omega Liberec, 2003, 135 s.
  http://www.tima-liberec.cz/omega/data/pruvodce1.pdf

 • Oldřich Čepelka: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie, II. Díl: Partnerství, sociální ekonomika, účast občanů ve veřejné politice, Omega Liberec, 2003, 135 s.
  http://www.tima-liberec.cz/omega/data/pruvodce2.pdf

 • Posilování veřejné správy a soudnictví v kandidátských zemích EU při přebírání acquis communautaire (sborník přednášek), Ústav pro ekopolitiku, 2003, 68 s.

 • Stulík D., Svobodová J., Drhová Z.: Návrh metodiky na zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů (pracovní verze), NROS, CpKP, Zelený kruh, Praha, srpen 2004
  http://www.ucastverejnosti.cz/doc/Navrh%20metodiky_pracovni%20verze.doc

 • Gabal Analysis & Consulting a NROS pro CpKP: Spolupráce NNO a veřejné správy při tvorbě strategických rozvojových dokumentů, Praha, květen 2003
  http://www.cpkp.cz/regiony/analyza/

 • 50 Questions and Answers About Your Rights as a European Citizen, European Citizen Action Service - ECAS, 2003, 52 s.
  http://www.ecas.org/Publications/2374/default.aspx?ID=133

  50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu, European Citizen Action Service - ECAS, 2005 (překlad: Zastoupení Evropské komise v ČR)
  http://www.evropska-unie.cz/download.asp?id=945

  (Přehledy literatury a zdroje jsou uvedeny také v jednotlivých tématických sekcích.)

  Související zprávy

  7.6.2007 - Veřejnost má možnost sdělit svá stanoviska k nové podobě směrnice IPPC
  Na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník spolu s odbornými studiemu k reviznímu procesu směrnice EU č. 96/61/ES.
  kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Občan v EU

  18.10.2006 - Nová příručka pomůže při podávaní stížností na porušení evropského práva
  Organizace CEE Bankwatch Network v těchto dnech představila veřejnosti příručku pro občany EU při podávání stížností. Dokument vychází ze zkušeností nevládních organizací a podrobně vysvětluje, jak postupovat při stížnostech na porušení evropského práva. Vedle Evropského parlamentu se stížnostmi občanů zabývá Evropský ombudsman, Evropská komise, Evropský soudní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF.
  kategorie: Občan v EU

  16.10.2006 - Návrhy operačních programů 2007-2013 k připomínkám
  Minulý týden byly Ministerstvem pro místní rozvoj předloženy do rozšířeného meziresortního připomínkovacího řízení (vč. krajů) návrhy operačních programů na léta 2007-2013. Výsledné dokumenty by měly být projednány vládou na přelomu října a listopadu. K návrhům operačních programů můžete zasílat připomínky do pátku 20. října na adresu miroslav.parvo­nic(at)cpkp­.cz. Přestože neziskové organizace nejsou oficiálním připomínkovacím místem, předáme došlé připomínky řídícím orgánům s žádostí o vypořádání.
  kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

  4.8.2006 - Jak bude vypadat evropská energetika?
  Občané České republiky se mohou až do 24. září vyjádřit k návrhu budoucí evropské energetické koncepce. Evropská komise jej předložila k veřejné diskusi pod názvem „Zelená kniha - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“.
  kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

  29.5.2006 - Připojte se k Evropské občanské iniciativě
  Cílem European Citizen Iniciative (Evropské občanské iniciativy) je nasbírat 1 milion podpisů evropských občanů, kteří souhlasí se zavedení této iniciativy, tedy zákonodárné iniciativy občanů EU. Podstatou je, že podepíše-li nějaký návrh 1 milion občanů EU, musí zákonodárné orgány unie (Komise a Parlament) tento návrh projednat.
  kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU


  Komentáře k textu

 • -
  EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

  ©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit