Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Evropské občanství - Zákony

Evropská ústava ()
Smlouva o Ústavě pro Evropu

Charta základních práv Evrospké unie ()
The Charter of Fundamental Rights of the European Union

Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva ()
Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva

Smlouva o založení Evropského společenství ()
Treaty establishing the European Community


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit