Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Evropské občanství - Zákony

Charta základních práv Evrospké unie ()
The Charter of Fundamental Rights of the European Union

Evropská ústava (Úřední věstník EU C 310 ze dne 16. prosince 2004)
Smlouva o Ústavě pro Evropu

Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva ((Konsolidovaná verze) Official Journal C 325, 24 December 2002)
Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva

Smlouva o založení Evropského společenství ((Konsolidovaná verze) Official Journal C 325, 24 December 2002)
Treaty establishing the European Community


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz