Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Rovné příležitosti

Použitá a doporučená literatura

Gender centrum FSS MU: Zpráva z výzkumu – Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 – 2001 (2002), fss.muni.cz/gender
Nesehnutí: Ženská práva jsou lidská práva – sborník přednášek ze semináře (2002), Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání (2003), publikace jsou součástí projektu „Ženská práva jsou lidská práva“, zenskaprava.ecn.cz
Gender studies: Na cestě do EU – průvodkyně nejen pro ženy (2003)
Sociologický ústav Akademie věd České republiky: www.soc.cas.cz, publikace Na cestě do EU: rovné příležitostí mužů a žen v ČR, pravidelní čtvrtletní bulletin Gender – rovné příležitosti – výzkum
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: http://www.vupsv.cz/, publikace např. Nezaměstnaní na trhu práce (Mareš, P., Vyhlídal, J., Sirovátka, T.), Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen, navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace (Fischlová, D.)

Další publikace jsou k dispozici v knihovně Gender Studies, o.p.s., nebo je možné je zakoupit prostřednictvím on-line feministického knihkupectví.

Související zprávy

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti

18.10.2006 - Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty
Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.
kategorie: Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

5.9.2006 - Výsledky výzkumu Postavení žen v politice očima české veřejnosti
Občanské sdružení Fórum 50 % ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu Akademie věd realizovalo průzkum na téma Postavení žen v politice očima české veřejnosti.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz