Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Není porod jako porod

Kauzu o porodnické péči v českých podmínkách připravila Eva Lábusová ze sdružení Aperio. Částečně je založená na materiálech zpracovaných pro publikaci „Průvodce porodnicemi ČR“, kterou Aperio vydalo v r. 2002. Jde prozatím o jedinou knihu svého druhu, která českým ženám nabízí srovnání jednotlivých porodnických zařízení a informuje o tamních možnostech a službách.

 1. Úvod do problému
 2. Není porod jako porod
 3. Autentické porodní příběhy
 4. Autentické porodní příběhy
 5. Autentické porodní příběhy
 6. Shrnutí zkušeností z osobních příběhů
 7. Jak vybírat porodnici
 8. Několik slov pro nastávající otce
 9. Jak se rodí v zahraničí a v ČR
 10. Porod jako výzva a volba
 11. Použitá a doporučená literatura:

Úvod do problému

Česká společnost vnímá porod především jako medicínskou záležitost. Cílem všech, kdo těhotným a rodícím ženám poskytují odbornou péči, je fyzicky zdravá matka a novorozenec. Porod však v žádném případě není jen biologickou záležitostí. Vědecké výzkumy z oblasti psychologie, psychiatrie, sociologie a neurobiologie v posledních desetiletích opakovaně potvrzují, že existuje přímá souvislost mezi okolnostmi začátku lidského života a tím, jak tento život dále pokračuje. Hovoří se o tzv. primárním období trvajícím zhruba od početí do prvních narozenin. Prožitky a vzory chování, s nimiž se v tomto raném období své existence setkáváme, zásadním způsobem spoluurčují naše příští chování a prožívání. Z tohoto pohledu hraje při formování lidské osobnosti mimořádně důležitou roli stav rodiny, do které se dítě narodí, a způsob perinatální péče, která je jemu a jeho matce poskytnuta v období těhotenství, porodu a krátce po něm.

Způsob porodnické péče je v mnoha ohledech proměnlivý. Podléhá historickému vývoji, geograficko-společenskému kontextu a v neposlední řadě i osobnímu přesvědčení těch, kdo na péči participují, ať už jako její poskytovatelé, nebo jako její příjemci. České porodnictví prošlo v tomto ohledu v posledních desetiletích bouřlivým vývojem. Zatímco ještě na počátku 20. století se většina porodů odehrávala v domácím prostředí za přítomnosti porodní asistentky, o sto let později je již domácí porod a samostatná „v terénu“ poskytovaná porodní asistence naprostou raritou.

[Úvod do problému] [Není porod jako porod] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Autentické porodní příběhy] [Shrnutí zkušeností z osobních příběhů] [Jak vybírat porodnici] [Několik slov pro nastávající otce] [Jak se rodí v zahraničí a v ČR] [Porod jako výzva a volba] [Použitá a doporučená literatura:]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit