Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Docela normální domácí násilí

 1. Úvod do problematiky
 2. Domácí násilí a právo
 3. Výchozí rámec kauzy
 4. Když domov není bezpečné místo
 5. Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu
 6. Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet
 7. Postup při řešení případu
 8. Závěr a další vývoj kauzy

Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet

 1. Domácí násilí je negativní celospolečenský jev, na který nelze pohlížet jako na soukromou záležitost či manželskou neshodu.
 2. Domácí násilí není otázka jedné násilné epizody, ale vždy se jedná o dlouhodobý proces s tendencí gradovat a narůstat na intenzitě a brutalitě jednotlivých útoků.
 3. Oběť dlouhodobého domácího násilí nemá téměř žádnou šanci sama se s násilného kolotoče vymanit.
 4. Domácí násilí má nesmírně negativní dopad na děti, které mu byly přítomny. Dalo by se říci, že se jedná z velké části o naučené chování.
 5. Agresor přistupuje ke své oběti podobně jako narkoman ke své droze. Nemá-li narkoman svoji drogu, udělá všechno proto, aby ji získal. Ztrácí-li domácí násilník svoji oběť, učiní vše proto, aby ji dostal zpět.
 6. O násilí nelze vyjednávat. Nikdy.
 7. Oběť a násilník stojí vedle sebe v nerovnovážném postavení. Dalo by se říci, že násilník má nad obětí moc. To se projevuje např. tím, že oběť determinovaná strachem neřekne pravdu o původu svých zranění.
 8. U obětí dlouhotrvajícího domácího násilí (zejména v obzvláště intenzivní formě) hraje značnou roli jev zvaný „stockholmský syndrom“. Projevuje se zejména identifikací oběti s jednáním násilníka, pozitivní vazbou k němu a silným citovým poutem.
 9. Oběť domácího násilí má zejména jedno základní přání a požadavek: „Konec násilí!“ Snaží se proto neustále odstraňovat domnělé příčiny násilného chování tak, jak jí je uvádí násilník (je-li např. zbita z důvodu, že se podle názoru násilníka opozdila s příchodem ze zaměstnání, bude již nadále dělat vše proto, aby přišla včas… příště je však zbita např. za to, že káva, kterou připravila násilníkovi, je málo oslazena).
 10. Jen obě´t sama zná a dokáže zmapovat nebezpečí, v jakém se nachází.
 11. V rovině právní nelze vnímat domácí násilí jako izolovanou jednooborovou otázku, přístup k jednotlivým případům je vždy nutno pojmout komplexně jako řešení celého systému právních otázek z mnoha právních oborů (trestní právo, rodinné právo, občanské právo, správní právo atd.). Např. když se oběť domácího násilí rozvede, jak to bude s řešením její bytové situace atd. Zohlednit je však třeba i veškeré mimoprávní aspekty případu (např. je dostatečně zajištěno bezpečí oběti, pakliže podá proti násilníkovi trestní oznámení; je oběť dostatečně silná po psychické stránce, aby vydržela náročný soudní proces; má oběť dostatek finančních prostředků…atd.).

[Úvod do problematiky ] [Domácí násilí a právo] [Výchozí rámec kauzy] [Když domov není bezpečné místo] [Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu] [Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet] [Postup při řešení případu] [Závěr a další vývoj kauzy]Za správnost textu odpovídá Andrea Rezková, Markéta Huňková . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz