Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Docela normální domácí násilí

 1. Úvod do problematiky
 2. Domácí násilí a právo
 3. Výchozí rámec kauzy
 4. Když domov není bezpečné místo
 5. Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu
 6. Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet
 7. Postup při řešení případu
 8. Závěr a další vývoj kauzy

Postup při řešení případu

Paní Páralová se pokusila po příchodu z nemocnice zkontaktovat nevládní zařízení, které jí doporučila kurátorka její dcery v místě svého bydliště. Bohužel v průběhu tří dnů se jí ze sluchátka stále ozývalo jen: „…momentálně nejsme přítomni, prosím zanechte vzkaz … můžete zavolat jinam…“. Paní Páralová si tedy sjednala schůzku s kurátorkou své dcery, která jí našla jiné vhodné zařízení určené pro pomoc obětem domácího násilí a společně tam zatelefonovaly a sjednaly osobní schůzku. Tato kurátorka provedla rovněž monitoring možností (azylových domů, ubytoven apod.), kam by mohla paní Páralová odejít bydlet. Kurátorka rovněž uvědomila paní Páralovou o nebezpečí možnosti nařízení ústavní výchovy pro nezletilou Lucii v souladu s ustanovením § 46 zákona o rodině a doporučila jí, aby ihned potom co vyřeší svoji bytovou otázku, okamžitě požádala předběžným opatřením i řádným návrhem o svěření Lucie do své výchovy a stanovení výživného ze strany otce.

Další den absolvovala smluvenou schůzku se specializovanou nevládní organizací pomáhající obětem domácího násilí. Tam provedli základní rozbor situace a rovněž zpracování bezpečnostního plánu, z nějž mimo jiné vyplynulo i to, že paní Páralová musí svůj útěk pečlivě naplánovat a připravit (např. návrh na rozvod je pro ni bezpečné podat, až v okamžiku, kdy bude mít zajištěno bezpečné bydlení). Pečlivě zpracována byla i otázka současného zajištění bezpečnosti paní Páralové (např. měla domluveno se spolupracovnicemi, že zpozdí-li se s příchodem do zaměstnání o 30 min. budou okamžitě kontaktovat tuto nevládní organizaci; se sousedy měla smluvený signál, který znamená, že mají ihned volat na policii atd.).

O všech těchto schůzkách řekla paní Páralová svému manželovi, neboť ji stále sledoval. Řekla mu však, že jejich důvodem je skutečnost, že jim …chtějí sebrat dceru…což bude znamenat i to, že jim seberou peníze z úřadu…avšak s ním, protože jednou napadl sociální pracovnici nechtějí jednat, chtějí jednat jenom s ní… Pan Páral si tuto informaci ověřil tím, že zavolal, jak kurátorce, tak na uvedenou neziskovou organizaci, jejíž název mu nic neříkal a charakter její činnosti neznal, kde mu však přesně řekli to, na čem se s paní Páralovou dohodli.

Další den byla paní Páralová pozvána k výpovědi na policii. Policie s ní jednala slušně, leč paní Páralová byla permanentně motivována k tomu, aby nedala souhlas s trestním stíháním svého manžela, teprve, když řekla, že si musí zavolat svému advokátovi, což jí poradili minulý den v neziskové organizaci, toto naléhání skončilo s tím, že …kdyby se přece jenom rozmyslela, ví, kam má přijít...

Specializovaná nevládní organizace vytipovala vhodné azylové zařízení, přičemž v tomto případě byl zvolen azylový dům s nikoli utajenou adresou (neboť je zde velmi velký předpoklad, že se panu Páralovi podaří paní Páralovou najít, ať bude kdekoli), nicméně velmi dobře bezpečnostně zajištěn a vyjednala možnost přijetí klientky. Dojednala rovněž bezplatnou psychologickou pomoc. Právnička pracující pro tuto neziskovou organizaci rovněž předpřipravila veškerá právní podání (návrh na předběžné opatření o svěření dcery do výchovy matce a stanovení výživného otci + řádný návrh, návrh na rozvod, návrh na předběžné opatření na zákaz přiblížení se pana Párala k paní Páralové na vzdálenost 50 m).

Jakmile byly vyřízeny veškeré formality nutné k přijetí paní Páralové do zmiňovaného azylového zařízení, odešla paní ráno s tím, že si s sebou odnesla veškeré již dříve předpřipravené osobní dokumenty. Věci si bohužel nemohla vzít žádné, aby nevzbudila žádné podezření. Do azylového zařízení jí ze zaměstnání doprovázely pracovnice specializované neziskové organizace, pan Páral naštěstí toto odpoledne trávil v restauraci, takže nebyly ani nikým sledováni. Ihned odpoledne potom paní Páralová podala veškerá připravená právní podání. Veškeré základní oblečení na sebe získala z charitních skladů. Základní finance na jídlo apod. jí byly zapůjčeny z mimořádného fondu azylového domu.

Paní Páralová změnila souběžně se svým přestěhováním se pracoviště s tím, že začala pracovat v provozovně na opačném konci města, s personálním oddělení a rovněž se všemi známými kolegyněmi se domluvila, že neprozradí v případě, že ji bude manžel hledat, kde se nachází.

Pan Páral vystopoval paní Páralovou do pěti dnů. Na vrátnici azylového domu, však nebyl vpuštěn dovnitř. Na toto reagoval tím způsobem, že začal házet kameny do oken a křičet. Pracovník ostrahy azylového domu přivolal policii, která pana Párala odvezla. Pracovnice azylového zařízení podala na pana Párala pro tento incident trestní oznámení.

Předběžným opatřením bylo rozhodnuto o svěření dcery Lucie do výchovy matky, výživné otci bylo stanoveno 300,- Kč. Rovněž pozitivně bylo rozhodnuto i o předběžném opatření na zákaz přiblížení se.

Soud o rodičovské odpovědnosti k nezletilé Lucii byl několikrát odložen pro nedostavení se pana Párala. Nakonec (po období jednoho roku od podání návrhu) byla dcera Lucie svěřena do péče matky. Soudní jednání bylo velmi emotivní, dcera Lucie vypovídala více jak hodinu o tom, jak to vypadalo u nich doma. Pan Páral se v jeden okamžik po dceři ohnal a snažil se ji fyzicky napadnout, v čemž mu však zabránila justiční stráž.

Aby pokryl náklady na provoz bytu, přijal pan Páral do bytu podnájemnici, s níž brzo navázal intimní poměr. V současné chvíli aplikuje k této ženě naprosto stejný vzorec chování, jako aplikoval k paní Páralové.

 • O rozvodu manželství dosud nebylo rozhodnuto.
 • Téměř žádný posun nezaznamenalo ani trestní řízení.
 • Paní Páralová je v současné době již klidnější, i když prožívá poměrně silnou post-traumatickou stresovou poruchu s velmi častými depresivními stavy. Navštěvuje pravidelně psychoterapii.

[Úvod do problematiky ] [Domácí násilí a právo] [Výchozí rámec kauzy] [Když domov není bezpečné místo] [Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu] [Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet] [Postup při řešení případu] [Závěr a další vývoj kauzy]Za správnost textu odpovídá Andrea Rezková, Markéta Huňková . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz