Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Rodina

mateřská dovolená – dovolená, na níž má v souladu s národní legislativou a praxí žena nárok po určité nepřerušené časové období před porodem a/nebo po porodu

otcovská dovolená - obvykle určitý počet hodin dovolené pro otce dítěte; otec může dovolenou čerpat po narození dítěte, nebo pak v podobě určitých počtů hodin v jakémkoli roce nebo období roků z důvodu péče o dítě

péče o děti - široce chápaný koncept pokrývající poskytování veřejných, soukromých, individuálních a/nebo kolektivních služeb s cílem pokrýt potřeby dětí a rodičů

péče o závislé osoby- poskytování péče dětem, nemocným, starým nebo postiženým osobám, které jsou závislé na jiných

reproduktivní práva- právo jakékoli osoby nebo páru svobodně se rozhodnout kolik, v jakém intervalu a kdy budou mít děti; právo na informace a prostředky učinit takové rozhodnutí a právo získat nejvyšší možnou úroveň sexuálního a reproduktivního zdraví

reproduktivní zdraví - stav kompletního fyzického, mentálního a sociálního zdraví, ve všech záležitostech, které se týkají reproduktivního systému a jeho funkcí a procesů

rodičovská dovolená - individuální právo osob obou pohlaví na dovolenou po narození nebo adopci dítěte

sladění práce a rodinného života – zavedení rodičovských dovolených, rozvoj struktury a organizace pracovního prostředí, které umožňuje kombinaci pracovních a rodinných/domácích povinností pro muže a ženy

Související zprávy

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti

18.10.2006 - Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty
Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.
kategorie: Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

5.9.2006 - Výsledky výzkumu Postavení žen v politice očima české veřejnosti
Občanské sdružení Fórum 50 % ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu Akademie věd realizovalo průzkum na téma Postavení žen v politice očima české veřejnosti.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit