Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Média, komunikace a EU - Odkazy

  • Evropská aliance pro samoregulaci reklamy
    Na Evropské úrovni (i mimo EU) působí Evropská aliance pro samoregulaci reklamy (EASA) sdružuje 21 členských zemí včetně České republiky. Řídí se Mezinárodním kodexem reklamní praxe (ICC).
    http://www.easa-alliance.org/
  • Gender Online
    Informační portál týmu Gender v sociologii, který působí při Akademii věd České republiky. Pravidelně je zveřejňovaný bulletin Gender – Rovné příležitosti – Výzkum, který se zabývá množstvím aktuálních témat.
    http://www.genderonline.cz/

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz