Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Ženy v politice

  1. Účast žen v politice
  2. Zastoupení žen na úrovni volených orgánů
  3. Postavení žen v politických stranách
  4. Aktivity neziskového sektoru
  5. Ženy v evropské politice
  6. Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice
  7. Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech
  8. Některá fakta a data
  9. Bibliografie

Zastoupení žen na úrovni volených orgánů

V České republice je v současné době (2005) ve vládě „rekordní“ počet žen – tři (ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ministryně zdravotnictví a ministryně informatiky). Mezi lety 1990 a 2002 bylo dohromady ve vládách ČSFR a ČR jen 5 žen, z toho dvě byly v úřednické vládě od ledna do června 1998 – jednalo se o ministryni spravedlnosti a ministryni zdravotnictví). V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je 16,5% žen a v Senátu PČR 11%.

Mezi krajskými hejtmany není žena jediná, a to ani po krajských volbách v roce 2004. Tradičně nejvyšší zastoupení žen je na nejnižších úrovních samosprávy a platí úměra čím menší obec, tím spíše je v jejím čele žena (viz tabulka č. 1). Zajímavý je také fakt, že více než polovina žen zvolených do komunálních voleb v roce 1998 je z kandidátek nezávislých sdružení; z politických stran mají největší zastoupení žen na komunální úrovni křesťanští demokraté (28% žen na kandidátkách, 22% zvolených).

V této souvislosti je nutné zmínit, že po roce 1989 se zastoupení žen v nejvyšších zákonodárných orgánech dramaticky snížilo – zatímco v roce 1981 bylo v českém parlamentu 28% žen, v roce 1990 to bylo 11% a v roce 1992 tvořily ženy 9,5%. Do roku 1989 bylo totiž 30% křesel v parlamentu určeno ženám. Ačkoli předchozí režim neměl s demokracií nic společného, z hlediska zastoupení žen lze tento konkrétní vývoj interpretovat jako nepříznivý.

Z čísel níže uvedených vyplývá, že počet žen zvolených na všech úrovních se postupně mírně zvyšuje. Nicméně tento vývoj je náhodný a není výsledkem žádných záměrných opatření ani vlády, ani politických stran.

Například zvýšení počtu žen v Poslanecké sněmovně po posledních volbách je způsobeno tím, že relativně velký počet křesel získala KSČM (18% hlasů), která na volitelných místech svých kandidátek tradičně udržuje 25% zastoupení žen, a také má největší podíl žen ze všech poslaneckých klubů (KSČM ale nepoužívá žádné kvóty). Tabulka č.1: Zastoupení žen ve volených orgánech v letech 1994–2002

[Účast žen v politice] [Zastoupení žen na úrovni volených orgánů] [Postavení žen v politických stranách] [Aktivity neziskového sektoru] [Ženy v evropské politice] [Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice] [Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech] [Některá fakta a data] [Bibliografie]Za správnost textu odpovídá Alena Králíková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz