Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Docela normální domácí násilí

 1. Úvod do problematiky
 2. Domácí násilí a právo
 3. Výchozí rámec kauzy
 4. Když domov není bezpečné místo
 5. Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu
 6. Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet
 7. Postup při řešení případu
 8. Závěr a další vývoj kauzy

Závěr a další vývoj kauzy

Jak již bylo zmíněno výše, případy domácího násilí jsou dlouhodobou záležitostí a hovořit o úspěších či neúspěších při jejich řešení je velmi relativní. Přesto však v námi popsané kauze bychom na některé okolnosti rády upozornily.

Za pozitivní skutečnosti v případě paní Páralové považujeme následující:

 • reakci jejího nejbližšího okolí (přítelkyně, kolegyně z práce, ošetřujícího lékaře)

 • postup nevládní organizace při zpracování bezpečnostního plánu

 • aplikace institutu tzv. předběžného opatření, které bylo úspěšné a na jeho základě byla paní Páralové svěřena dcera do péče

Pozitivním jevem je dle našeho mínění zvyšující se informovanost české veřejnosti o jevu domácího násilí (můžeme např. vysledovat vzrůstající tendenci tzv. ženských časopisů referovat o domácím násilí). Věříme, že Česká republika se svojí osvětovou kampaní neskončí u „pouhého“ informování společnosti. V konečném důsledku je třeba obětem domácího násilí zajistit záchytnou síť azylových zařízení, psychologů a specializovaných nevládních organizací. Neméně důležitým činitelem je vzdělaný a k tématu citlivý personál policie a veřejné správy a přítomnost účinných právních instrumentů.

Negativními fakty shledáváme především:

 • i přes masivní informační kampaň nedostatečnou informovanost společnosti a z toho pramenící neadekvátní postup

Můžeme říci, že veškerá negativa jsou způsobena společenským náhledem na domácí násilí a přetrvávajícími předsudky o tomto jevu.

O dalším vývoji tohoto případu vás budeme informovat.

[Úvod do problematiky ] [Domácí násilí a právo] [Výchozí rámec kauzy] [Když domov není bezpečné místo] [Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu] [Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet] [Postup při řešení případu] [Závěr a další vývoj kauzy]Za správnost textu odpovídá Andrea Rezková, Markéta Huňková . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz