Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Vztahy v rodině - Zákony

Rodinné právo

Vývoj rodinné legislativy je zajímavý z toho důvodu, že je jednou z oblastí, kde dlouhodobě docházelo k diskriminaci mužů. Například až do 80.let byla péče o malé děti stanovena jednoznačně jako péče poskytovaná ženou. Až v roce 2001 (změnou Zákoníku práce) se další mateřská dovolená nahradila pojmem rodičovská dovolená, kterou lze čerpat hned po porodu a teoreticky může s dítětem od narození být doma otec.

Základním právním předpisem rodinného práva je zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších změn a doplňků (Novela zákona o rodině 234/1992 Sb.). Zákon o rodině upravuje především problematiku manželství a rodiny, neupravuje už otázku bytovou a majetkové poměry manželů. Zákon se zabývá problematikou výchovy dětí, a to i v případě kdy manželé nežijí ve společné domácnosti, a definuje i důvody rozvodu. Určuje například i vzájemnou vyživovací povinnost manželů, například tedy pokud po rozvodu manželka není schopna se sama živit nebo jí výrazně poklesne životní úroveň, má právo požadovat, aby jí bývalý manžel přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.

Potraty:
Zákon o umělém přerušení těhotenství 66/1986 Sb.

Porody:

Zákon 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu

Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Činnost porodních asistentek: 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dávky sociálního pojištění
Zákon č.88/1968 Sb., o prodloužené mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

Dávky státní sociální podpory
Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č.463/1991 Sb., o životním minimu

Nařízení vlády 664/2004 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima
Zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ()

Zákon o péči o zdraví lidu ()
ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství ()

Zákon o rodině ()
94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině

Zákon o sociálním zabezpečení ()

Zákon o státní sociální podpoře ()
§ 1-81 117/1995 Sb. Zákon ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

Zákon o umělém přerušení těhotenství ()
ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství

Zákon o veřejném zdravotním pojištění ()

Zákon o zaměstnanosti ()
ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o životním a existenčním minimu ()

Zákoník práce ()


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit