Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti

Žádost k Ministerstvu zemědělství:

 Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti

Hnutí DUHA (dále jen HD) požadovalo v srpnu 1998 po MZe řadu dokumentů týkajících se normovaných stavů zvěře. V žádosti HD navrhlo formu zpřístupnění informace - nahlédnutí do dokumentů s případným pořízením kopií. Ministerstvo v zákonné lhůtě nereagovalo. Rozhodnutí, kterým MZe poskytnutí informací odpírá, došlo asi o dvacet dní později, oproti lhůtě 30 dnů. Důvod odepření byl ten, že požadované dokumenty měly obsahovat údaje chráněné zákonem č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech a zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Dalším důvodem bylo to, že MZe nemá k dispozici dokumenty podle oblastí, jak HD požadovalo, ale podle jednotlivých honiteb. Tento důvod ale není důvodem k odepření, nýbrž k upřesnění žádosti. HD podalo k MZe rozklad (způsob odvolání) a argumentovalo tak, že MZe mělo doručit výzvu k upřesnění a ne informace odepřít. Argument ministerstva, že by poskytnutím informací porušilo zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech je zjevně nesmyslný, protože tyto údaje o stavech zvěře žádným informačním systémem nejsou. Stejně tak se na požadované informace nemůže vztahovat zákon o statistické službě. Od podání původní žádosti zatím uběhly dva měsíce. Ministr zemědělství rozkladu vyhověl, ale předloženou argumentaci neuznal. Dalo by se říct, že poskytnutí informací by nyní nic nebránilo, ale HD muselo celou věc vícekrát písemně urgovat, než bylo nakonec žádosti vyhověno. Všechny údaje, o kterých se Mze domnívalo, že by jejich zpřístupněním byly porušeny výše zmíněné dva zákony, byly začerněné (v souladu s § 8 odst. 6 zákona 123/1998 Sb. - o tom, jestli k tomu byl důvod, je možno pochybovat). Domoci se informací trvalo v tomto případě bezmála půl roku.

Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 10.8.1998 Žádost o informace Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
2 21.9.1998 Rozhodnutí Ministerstvo zemědělství
3 6.10.1998 Rozklad  - 1 - 2 Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
4 Rozhodnutí Ministerstvo zemědělství
5 19.1.1999 Žádost o naplnění rozhodnutí Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz