Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Prvo na informace

Právo vědět - Právo na informace

Ve společnosti, která si na svobodnou jen hraje, leží na všem, co se vaří v kuchyni mocných, těžká poklička. Jen málo zasvěcenců má právo ji občas zvednout a zamíchat často nevábnou směs, kterou jsou krmeni kmáni v podhradí. Právo vědět znamená právo každého strávníka znát, co se na něj připravuje. Občanská společnost je společností bez pokličky.

V této sekci se dozvíte, jak využívat právo na informace a jaké k tomu existují nástroje, jak žádat informace o životním prostředí a jak získávat informace o chemických látkách. Sekce mají vždy svou „evropskou“ část. V nich se dozvíte, jak je na tom v dané oblasti Evropská unie a její úřady a také vybrané evropské země. Evropská část může tedy sloužit nejen jako návod, jak postupovat při žádosti o informace v rámci EU, ale také jako porovnání, jak se liší české zákony od těch evropských. V této sekci také najdete:

  • návody, jak žádat české i evropské úřady o informace a jak postupovat, když jsou odepírány;
  • základní právní normy, které se týkají práva na informace;
  • rozbor vybraných kauz, zkušeností a průzkumů z oblasti získávání informací od úřadů;
  • příklady, jak funguje právo vědět v některých evropských zemích
  • odkazy na další zajímavé weby;
Začněte využívat práva vědět!

Aktuálně: Přečtěte si a zapojte se do diskuse na téma k IRZ:

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

 

Právo vědět v ČR

Právo vědět neboli právo na informace je u nás upraveno především dvěma zákony, které můžete a měli byste využít:
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je obecná úprava práva na informace
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí upravuje oblast poskytování informací ve vztahu k životnímu prostředí.
Pokud speciální zákon 123/1998 Sb. neobsahuje zvláštní úpravu pro informaci, kterou požadujete, uplatní se obecný předpis – zákon 106/1999 Sb.

Právo na informace také upravuje Listina základních práv a svobod, a to ve dvojí podobě.
Jednak jako základní politické právo – právo na informace v čl. 17:
- odst. 1: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
- odst. 5: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
Jednak jako jedno z práv hospodářských, sociálních a kulturních v čl. 35:
- odst. 2: Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

 

Právo vědět a Evropská unie

V Evropské unii bylo potřeba vyřešit přístup občanů k dokumentům a informacím na dvou úrovních:

  • Přístup k informacím úřadů EU
  • Přístup k informacím v členských státech

Přístup k informacím v držení úřadů EU je ošetřen Směrnicí číslo 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Stručně řečeno, směrnice upravuje způsob, jakým mohou získávat občané informace od těchto evropských institucí.

Na úrovni národních politik pak existuje Směrnice číslo 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, která stanoví určité mantinely pro legislativu v členských státech. Této směrnici se pak jednotlivé státy mají za úkol přiblížit při vydávání národních zákonů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.11.2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru pak tvoří rámec pro opakované zpřístupňování těchto informací v členských státech.

Související zprávy

4.7.2012 - Ivanovičtí i NESEHNUTÍ se postavili za zaměstnance a zaměstnankyně Bauhausu
Nevládní organizace NESEHNUTÍ podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který podvedl pracovníky a pracovnice přijaté do ivanovického Bauhausu. Těm totiž bylo zatajeno, že stavba hobby marketu nemá stavební povolení a nemůže být otevřena. Bauhaus si pouze nechal vypracovat tzv. stavební certifikát soukromým autorizovaným inspektorem: tajně a bez zákonem požadovaných souhlasů sousedů a sousedek. Účinnost podezřelého certifikátu proto následně odložil soud.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

3.5.2012 - Poslanci odhlasovali děravý zákon. Potřebuje novelu
Poslanci a poslankyně napříč politickým spektrem se 2. května shodli, že zákon o ochraně ovzduší je, vlivem desítek vylobbovaných změn, nedostačující. Přesto jej schválili. Zákon, který odkládá povinnosti velkých továren a elektráren vyčistit své technologie o čtyři roky, a zároveň prakticky bezodkladně zprošťuje 93 % dosud platících znečišťovatelů od poplatků za vypouštění karcinogenních a alergenních látek, je potřeba co nejdříve novelizovat.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

20.2.2012 - 97 zahraničních a mezinárodních nevládních organizací vyzývá ministra průmyslu a premiéra ČR: Neomezujte registr znečišťování!
Osud práva na informace o toxických látkách, které v České republice naplňuje mimo jiné Integrovaný registr znečišťování (IRZ), není lhostejný ani zahraničním organizacím zabývajícím se ochranou životního prostředí či zdraví.
kategorie: Právo na informace

10.11.2011 - V právu na informace zůstává Česká republika na půl cesty
Míru demokracie, uplatňování práva a kvalitu života v různých zemích světa posuzuje nový světový žebříček. Nevládní organizace Acces Info Europe ze Španělska a Centrum pro právo a demokracii z Kanady sestavily hodnocení 89 zemí světa z hlediska kvality zákonů zaručujících právo na informace. Česká republika získala z maximálního možného počtu 150 bodů pouze 69.
kategorie: Právo na informace

15.9.2011 - Ministr Kocourek chce omezit právo veřejnosti na informace o toxických látkách
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby nadále do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) ohlašovaly své emise a informace o odpadech jen firmy, jejichž činnost sleduje evropský registr úniků a přenosů (EPRTR). Současně by podniky měly přestat ohlašovat většinu látek produkovaných do odpadů.
kategorie: Právo na informace


Diskuse na téma

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

   10. 10. 2006 Zuzana Drhová, Zelený kruh
Právo na informace, Aarhuská úmluva a Integrovaný registr znečišťování
 
   6. 11. 2006 Jindřich Petrlík, Arnika
Odpovědi na položené otázky
 
   23. 10. 2016 asfets3obwj
z3jaskez
 
   20. 1. 2017 Stewartunjub
tb7irm98
 
   23. 2. 2017 Stewartunjub
yvijrpfv
 
   23. 2. 2017 Stewartunjub
vpnomzgl
 
   25. 2. 2017 Kennethcriff
hejpi4cv
 
   25. 2. 2017 Kennethcriff
7frjb416
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
1cp7f9e9
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
qgzaqpag
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
ge1rpveq
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
bb5icluz
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
70gx7gk6
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
v3p44y41
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
xesp8wf7
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
m0afi6k3
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
skguvvm1
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
oqs4dlja
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
35reu86o
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
x2ermcb5
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
jiqf6fp7
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
5bydk2xb
 
   4. 3. 2017 TracyLam
yqi6j0i8
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
0puze1rh
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
jluqxusd
 
   4. 3. 2017 TracyLam
yp8t36q0
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
ikkeeof7
 
   4. 3. 2017 TracyLam
kgkvkku9
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
f0ww8cdq
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
uhz1ewr7
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
k4ils7jo
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
iksqnmig
 
   4. 3. 2017 TracyLam
5vz0a4bn
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
9bezgpiv
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
4la19ve2
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
088kxj4v
 
   4. 3. 2017 TracyLam
a9rnp459
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
7ts7hwj7
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
wetfsjmq
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
byr7buh0
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
tc3dcyr0
 
   4. 3. 2017 TracyLam
e8qmih8g
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
9csqyjqi
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
proq6vth
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
1vm38plp
 
   4. 3. 2017 TracyLam
q3ss22bz
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
jtccjsa4
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
yjekxnos
 
   4. 3. 2017 TracyLam
4jyyr0a2
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
ui2de4qm
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
n3lazsul
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
6club4p2
 
   4. 3. 2017 TracyLam
u31oyj06
 
   4. 3. 2017 MichaelBal
31pvle86
 
   4. 3. 2017 Aaronjepsy
qsjbyf1k
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
vum08a5o
 
   4. 3. 2017 TracyLam
p2z1ikih
 
   4. 3. 2017 Eugenevap
wkxk0ghu
 
   5. 3. 2017 TracyLam
gvw1j5dx
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
faoyug62
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
08qabzra
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
g5rgsfxg
 
   5. 3. 2017 TracyLam
692sraqo
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
6i4ssou7
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
ju2fvu0n
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
6stmszhu
 
   5. 3. 2017 TracyLam
jlfh9ad7
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
972vj0k1
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
uqboelw7
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
qogc4fyl
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
znhotrcv
 
   5. 3. 2017 TracyLam
6uxjgrre
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
g6n8tzlh
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
ivmighi1
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
unwhop9p
 
   5. 3. 2017 TracyLam
okfpl70e
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
idmc380w
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
0w4u0c4d
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
afl215sj
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
sncsqx6z
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
hqshyvlf
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
8i8jo8m1
 
   5. 3. 2017 TracyLam
sf528eqb
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
rqcnow2j
 
   5. 3. 2017 TracyLam
4qqm85d2
 
   5. 3. 2017 TracyLam
i0cv8wi9
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
ba5b1d57
 
   5. 3. 2017 TracyLam
2p5y34qs
 
   5. 3. 2017 TracyLam
ys2sdkso
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
g3dhj97e
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
05od3ps5
 
   5. 3. 2017 TracyLam
z5qxonhc
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
lxrt62vr
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
9h569j54
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
4dvy588h
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
wu963rwo
 
   5. 3. 2017 TracyLam
hlak4nob
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
zm63pusr
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
djx4dgkz
 
   5. 3. 2017 TracyLam
9dm8hma5
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
nd5y13lm
 
   5. 3. 2017 TracyLam
slrawmcy
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
gtrgzm13
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
vcntmarf
 
   5. 3. 2017 TracyLam
yr0zz4f5
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
m2qn4hmw
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
bitfz6g3
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
9dtyjh1z
 
   5. 3. 2017 TracyLam
fg12leql
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
pufcp3ap
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
ud02p1wn
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
szj0v1m7
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
2ioj5is4
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
cuptn0kg
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
187gwee5
 
   5. 3. 2017 TracyLam
403uxh0t
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
bav12plq
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
wj0byxu8
 
   5. 3. 2017 TracyLam
j3erbuaj
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
tw13y1h3
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
206t5n7v
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
w26wqb9y
 
   5. 3. 2017 TracyLam
cdc2ckg5
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
jmn4rjfs
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
brel1bn7
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
egdfjcv0
 
   5. 3. 2017 TracyLam
mb8nqalb
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
rtqvm1ry
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
r1o3zt2m
 
   5. 3. 2017 TracyLam
76rbnomr
 
   5. 3. 2017 MichaelBal
1koie74a
 
   5. 3. 2017 Aaronjepsy
dzoq8wcu
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
v3h0ojcr
 
   5. 3. 2017 Eugenevap
75qkqzux
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
d9j2iv5c
 
   6. 3. 2017 TracyLam
14fd62mh
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
5dui1tyn
 
   6. 3. 2017 TracyLam
1e6kc0dw
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
0h8m2ebz
 
   6. 3. 2017 TracyLam
bnikz68k
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
jxnto05a
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
4fnya545
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
xxivt5mv
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
3n88eido
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
fuj8we4y
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
1e0oneh7
 
   6. 3. 2017 TracyLam
6kwebu89
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
o71wdmze
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
8e1f88k8
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
ktku7e25
 
   6. 3. 2017 TracyLam
6fa2lj0d
 
   6. 3. 2017 TracyLam
c4jc7snh
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
o4m76bng
 
   6. 3. 2017 TracyLam
7m3s03sg
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
vxts4sus
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
zr0mjdl8
 
   6. 3. 2017 TracyLam
tqyvervv
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
h6p13pc9
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
ld04kmut
 
   6. 3. 2017 TracyLam
eq9cpblb
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
6zqgcjxf
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
pwb7zcnt
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
dhh81gc3
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
25prckcj
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
2dquayig
 
   6. 3. 2017 TracyLam
4ukrjfdy
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
brwth0je
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
xqwghq9n
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
r49s7bxg
 
   6. 3. 2017 TracyLam
r1huflip
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
afh4xaey
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
vqsb775t
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
26vzhlxm
 
   6. 3. 2017 TracyLam
mcirt2s3
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
erl5gh3t
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
s7rluo5r
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
qqhhiynj
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
3l3jn71n
 
   6. 3. 2017 TracyLam
bk6ahyuw
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
vnetd6s7
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
1i9offek
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
hporokj0
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
o6a02ecn
 
   6. 3. 2017 TracyLam
hhwvfepy
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
og239w4e
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
3nrtn0vy
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
fayluj41
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
pcr8mgtp
 
   6. 3. 2017 TracyLam
9awe8ofk
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
61ux8i40
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
j5m87193
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
iwptqs83
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
u6o0359i
 
   6. 3. 2017 TracyLam
nreuyue0
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
g7hh9iwt
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
tp7l28xp
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
7bdohx7x
 
   6. 3. 2017 TracyLam
fsm978s7
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
r3zqm67z
 
   6. 3. 2017 TracyLam
plmbjpl2
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
dqja0d7c
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
j0s0nqa3
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
9z5u56mo
 
   6. 3. 2017 TracyLam
eregh717
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
gsxujdci
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
j1lq5sld
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
4d5wp913
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
0vcoqx9o
 
   6. 3. 2017 Eugenevap
9qcc61uj
 
   6. 3. 2017 TracyLam
7kp3k4ig
 
   6. 3. 2017 MichaelBal
yvoxejbj
 
   6. 3. 2017 Aaronjepsy
3e3wxhsd
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
2v20zym9
 
   7. 3. 2017 TracyLam
t0i3887r
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
frhcvxy6
 
   7. 3. 2017 TracyLam
om4roygi
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
9kpit8yv
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
0oi8ikzo
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
08jibcoc
 
   7. 3. 2017 TracyLam
2bk9x0qv
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
rvu9tdg3
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
a7d2l4xl
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
0y0xtsyd
 
   7. 3. 2017 TracyLam
zdt6786p
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
yiyh8dqv
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
qrm5ddtn
 
   7. 3. 2017 TracyLam
qyztcnpy
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
3gmclf1b
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
ufad19uv
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
r851znap
 
   7. 3. 2017 TracyLam
8jz1r54c
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
3buym46y
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
yb2adomt
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
kkm1wfeu
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
5gj6833l
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
ahie6vmv
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
1q2w5vwf
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
y720aok6
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
v0kpzzad
 
   7. 3. 2017 TracyLam
6nl8hqot
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
l0s1dxjz
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
ng0rzfpr
 
   7. 3. 2017 TracyLam
5thupl94
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
8ex84gz0
 
   7. 3. 2017 TracyLam
onx9ni4s
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
nsmtparq
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
nz2wvv2z
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
j4xlbjlg
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
2m9qinvw
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
5ll4ls1h
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
cinej4ug
 
   7. 3. 2017 TracyLam
xbbfoesq
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
fmp26d1c
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
nrj8sibr
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
s7j7p79j
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
5sy9kwwi
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
aioo0m89
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
k8m0lezt
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
jp3rg3l5
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
jxau60e9
 
   7. 3. 2017 TracyLam
wy13euaw
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
b7c9sh2e
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
xfiqzxcr
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
1wi89vm9
 
   7. 3. 2017 TracyLam
qkbjhyeo
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
wnpvduer
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
578kz8dg
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
uw1zj557
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
0kbbazi9
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
23yk0ica
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
ahwks96z
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
wokv3hc0
 
   7. 3. 2017 TracyLam
e2kecey4
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
oadrho0g
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
0voh9l2k
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
iyepin63
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
q6jjw2ba
 
   7. 3. 2017 TracyLam
e6av8stu
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
9o165q1g
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
dq86cojx
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
bbx39gwd
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
jugyk3jw
 
   7. 3. 2017 TracyLam
clovayvk
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
flz8hrg4
 
   7. 3. 2017 Aaronjepsy
l0hjilhv
 
   7. 3. 2017 Eugenevap
70v5kr7c
 
   7. 3. 2017 TracyLam
lzrgc5ax
 
   7. 3. 2017 MichaelBal
40kl3lz4
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
sfivd5hu
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
ldrx0rgs
 
   8. 3. 2017 TracyLam
2r60gs0q
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
g3djlvl4
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
p8kei0fx
 
   8. 3. 2017 TracyLam
toz2j2en
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
7oeyqc4f
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
dc73uib1
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
grz3oqnw
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
9wog9m2s
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
ieiymj0o
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
fe4x816f
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
znn9nbll
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
aldl30cx
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
gsluo7jy
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
e8grz4tz
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
l7udceev
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
ubmczp6a
 
   8. 3. 2017 TracyLam
lge9cn3p
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
ey0vrpvp
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
vixq27hn
 
   8. 3. 2017 TracyLam
kjkxi85k
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
wf5izmg8
 
   8. 3. 2017 TracyLam
dtcmozh1
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
sxwhcnqb
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
1kz7pogm
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
dgj4biag
 
   8. 3. 2017 TracyLam
gewa2wu4
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
c1qqmn2p
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
sqkogucc
 
   8. 3. 2017 TracyLam
s0jp0qwf
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
y0vzhdra
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
omshvcbi
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
vslg9tf7
 
   8. 3. 2017 TracyLam
8iw6ps0y
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
94bgplqj
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
wpw74r5b
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
spv4d3zl
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
is58gumg
 
   8. 3. 2017 TracyLam
z90atlmq
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
qmx00cwy
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
b77jmb6u
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
bwwrp6kj
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
8bqpnlml
 
   8. 3. 2017 TracyLam
rexzzbve
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
oskhdljh
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
g6rwpamo
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
30n4pefb
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
0r1nnhwd
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
23gp496w
 
   8. 3. 2017 TracyLam
l68g3trq
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
l60xb1j9
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
d0adbrpi
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
ho2nsrxj
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
snf54q6d
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
80xggpjk
 
   8. 3. 2017 TracyLam
mdm4tdhs
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
7obfk1oq
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
123zf2oc
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
hooq4hyk
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
g12lrpb8
 
   8. 3. 2017 TracyLam
4uvk7ptl
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
kink40g2
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
tjg373t5
 
   8. 3. 2017 TracyLam
plh88wcs
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
x322esj8
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
64o9ynxi
 
   8. 3. 2017 TracyLam
cc7lb5i5
 
   8. 3. 2017 Aaronjepsy
2mv3z6lf
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
uishh0p9
 
   8. 3. 2017 TracyLam
vlsiqhkd
 
   8. 3. 2017 MichaelBal
9vnjuwy9
 
   8. 3. 2017 Eugenevap
e7oh48yr
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
kashdzz5
 
   9. 3. 2017 TracyLam
aoxqz3fs
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
u8dalrne
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
f75sqasa
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
5ek4zvo8
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
83e6s2va
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
fmj7ki7n
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
q3632s75
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
5iniqfj4
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
4a1e9e74
 
   9. 3. 2017 TracyLam
9nm9v7lo
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
wrk2zdu9
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
c0c0m0ij
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
n1k6k6vs
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
ib14a859
 
   9. 3. 2017 TracyLam
x9dv4p4a
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
6gyymbfy
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
zvbh1apz
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
mli9qt2w
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
5zfk2ldf
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
cptm3hgy
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
u487trhd
 
   9. 3. 2017 TracyLam
ims07pv8
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
jrw6lb74
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
m1nfns2l
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
24bzamma
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
qn2zj0oc
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
wratf6jn
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
x96dz0s5
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
gtca8ohx
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
2zq3mk5u
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
umgfee0p
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
ohe5cpg2
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
bj4frk7w
 
   9. 3. 2017 TracyLam
o5dkcn2t
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
xx4wyohf
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
36gcy7jh
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
oaklflmd
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
vijs4x7a
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
h2p6dkm1
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
72zblae4
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
xcga4pok
 
   9. 3. 2017 TracyLam
sor5lmve
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
fy7qes1p
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
b4wo638c
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
mi67pwot
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
na9wvqv1
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
hmfxcw96
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
5u1v9dvi
 
   9. 3. 2017 TracyLam
lz1nb8op
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
qkbf6k6q
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
534qeetm
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
lguk2edd
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
8po8bmco
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
rbatqbow
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
hvg1hdd3
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
9trzdou5
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
uipyla8q
 
   9. 3. 2017 TracyLam
lzm9mdmh
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
2yj5eghe
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
nnfj80dc
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
zl1hox38
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
4c4d8xph
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
ljf3tnp7
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
rxin431a
 
   9. 3. 2017 TracyLam
plhf627v
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
0cv5cizk
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
ggjvsllr
 
   9. 3. 2017 MichaelBal
r0j3eafe
 
   9. 3. 2017 Eugenevap
dqzzoqpl
 
   9. 3. 2017 Aaronjepsy
w01ptpsp
 
   9. 3. 2017 TracyLam
wujso2wl
 
   10. 3. 2017 MichaelBal
53wak30s
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
t0kvdwnz
 
   10. 3. 2017 TracyLam
ik24beym
 
   10. 3. 2017 MichaelBal
8a1bc6e5
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
cymt7dbt
 
   10. 3. 2017 TracyLam
as0fx96w
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
003zf4ox
 
   10. 3. 2017 TracyLam
qobknye0
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
n75omh2w
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
lwecpy2l
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
qyrijsj5
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
hwhie9t4
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
0w54oj2r
 
   10. 3. 2017 TracyLam
fm4zif6e
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
zx6a827i
 
   10. 3. 2017 TracyLam
hfyn3j5s
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
rlymfm2b
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
60u4e476
 
   10. 3. 2017 TracyLam
pl9hlpo1
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
7vr0t7st
 
   10. 3. 2017 TracyLam
vk9g0mtc
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
8trn2yvy
 
   10. 3. 2017 TracyLam
aqv3layz
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
ec31od21
 
   10. 3. 2017 TracyLam
6ubvd5ld
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
pu6i1mwg
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
1etvrtan
 
   10. 3. 2017 TracyLam
cvyxycka
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
q3wzuxb7
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
ikmainc2
 
   10. 3. 2017 TracyLam
ck3t47bw
 
   10. 3. 2017 TracyLam
or9vnth6
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
nmqqb35w
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
tkba8t4e
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
pyyxq4se
 
   10. 3. 2017 TracyLam
5ni47a82
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
s432wb9n
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
6dn41hq7
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
bq53cqsj
 
   10. 3. 2017 TracyLam
z0ipzho5
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
3a4jf2jh
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
tv1qxn7v
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
ido6maec
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
dqv6t40p
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
hmwcv67t
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
zkof55rl
 
   10. 3. 2017 TracyLam
2jijigcj
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
ktj8o2yf
 
   10. 3. 2017 TracyLam
o0r4p7pv
 
   10. 3. 2017 Eugenevap
7vg12ev8
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
tskqexq1
 
   10. 3. 2017 TracyLam
e7tfbt6o
 
   10. 3. 2017 TracyLam
onk2ybbb
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
va6uf6uz
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
jsv9b06s
 
   10. 3. 2017 TracyLam
mbfawkzg
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
dfxgjf29
 
   10. 3. 2017 TracyLam
a6n3prgm
 
   10. 3. 2017 TracyLam
0klukp5v
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
pvjr8ql3
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
lavl97i0
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
x1c31lyy
 
   10. 3. 2017 TracyLam
g2z4simd
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
k4zny6pu
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
vxm5alf0
 
   10. 3. 2017 TracyLam
4ct4r1az
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
iw4yb9jx
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
fhzjaao0
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
lb5zncod
 
   10. 3. 2017 TracyLam
p86apgk9
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
gclyeton
 
   10. 3. 2017 TracyLam
vsjueowc
 
   10. 3. 2017 Aaronjepsy
z6jk0ixa
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
ls1f4rwx
 
   11. 3. 2017 TracyLam
ii1680u0
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
0ugkr7o8
 
   11. 3. 2017 TracyLam
dgtsr5jt
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
u5fqryhh
 
   11. 3. 2017 TracyLam
hcoeeg4a
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
pm3dmn41
 
   11. 3. 2017 TracyLam
bwmfvo7n
 
   11. 3. 2017 TracyLam
ma9ogylj
 
   11. 3. 2017 TracyLam
jqrj23uq
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
ryizst98
 
   11. 3. 2017 TracyLam
1jok1vl7
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
oxnaudxb
 
   11. 3. 2017 TracyLam
4axw4j8x
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
5kq6lirz
 
   11. 3. 2017 TracyLam
a2kpybtd
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
eqsy2rhp
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
al0mku6x
 
   11. 3. 2017 TracyLam
98ib5vil
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
x5826egz
 
   11. 3. 2017 TracyLam
dfaul4wi
 
   11. 3. 2017 Aaronjepsy
ea3z12ii
 
   11. 3. 2017 TracyLam
di4ql2gg
 
   11. 3. 2017 TracyLam
mwrwzqx1
 
   11. 3. 2017 TracyLam
1ymf6soe
 
   16. 3. 2017 Kennethcriff
8nnspgne
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
lwhmx64b
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
qa6quqrt
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
g6byhr64
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
zm92m181
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
yzo2czzh
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
dcb1ldpw
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
0z87ia7b
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
cte6kr2i
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
zi64lhfm
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
j5pvgry2
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
oid8h14r
 
   19. 3. 2017 TracyLam
o394wt3c
 
   19. 3. 2017 TracyLam
9dcukqci
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
s83uzps6
 
   19. 3. 2017 TracyLam
fvocs604
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
yc6if3eg
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
ilfg93qk
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
ta91y92p
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
u5t6ar3y
 
   19. 3. 2017 TracyLam
gvfsixuc
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
8vh90k2f
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
3qttyesm
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
qpkga7ce
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
wnri90um
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
kryk18qw
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
dh4dhkjk
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
vfpygf7n
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
vyg4laic
 
   19. 3. 2017 TracyLam
ano85xdl
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
scngiczi
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
v5nwu9so
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
fw6541c2
 
   19. 3. 2017 TracyLam
07l82jyq
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
xtvt6gum
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
8znv2crs
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
v13ysaqn
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
5c4nddqr
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
a4lj9wr1
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
8x69sd8v
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
mw7fk2xt
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
y9hiuxiu
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
7nx71gm6
 
   19. 3. 2017 TracyLam
gqhmsrf4
 
   19. 3. 2017 AlfredAmids
krt71x70
 
   19. 3. 2017 Bennytigma
cv9wm3cx
 
   19. 3. 2017 TracyLam
8lpxilmy
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
vbg82pvd
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
3le2v160
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
xqrvw951
 
   19. 3. 2017 TracyLam
wq9xkawe
 
   19. 3. 2017 AlfredAmids
sl8naz6p
 
   19. 3. 2017 Bennytigma
hu1pz5pu
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
ojbuoxsa
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
f1e5erwg
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
tfajzzfe
 
   19. 3. 2017 TracyLam
0owtxgmd
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
thkygccw
 
   19. 3. 2017 Bennytigma
erf2sasf
 
   19. 3. 2017 AlfredAmids
trx0v3lt
 
   19. 3. 2017 TracyLam
fcjt7aee
 
   19. 3. 2017 MichaelBal
0jbrllun
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
bm0xrbq1
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
mgvry885
 
   19. 3. 2017 Aaronjepsy
7wgt0q7c
 
   19. 3. 2017 TracyLam
bh1p83fl
 
   19. 3. 2017 Bennytigma
g2xlmj8k
 
   19. 3. 2017 Eugenevap
9dayottu
 
   19. 3. 2017 TracyLam
r5i8eaxl
 
   19. 3. 2017 Kennethcriff
swtpclms
 
   19. 3. 2017 AlfredAmids
b33yfxmq
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
majueb87
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
4c4r1dr5
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
u7e4xdmc
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
j1cwdz2v
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
hbwhlrpn
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
g3stshm1
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
ad25um6p
 
   20. 3. 2017 TracyLam
p0iha1fw
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
4gttzo7p
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
itxnakbt
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
xjljh59p
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
o4dbny9z
 
   20. 3. 2017 TracyLam
ghwztmet
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
an5ewvnp
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
zynb0zq1
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
wny6bfld
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
wne36j55
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
ctqlf1k6
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
lscd8zg1
 
   20. 3. 2017 TracyLam
0uu540tl
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
uzuwxe5l
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
r4nw46ic
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
9p40nelh
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
n815v5q9
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
xzyjf7n9
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
sdh7r39o
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
x2am0v6s
 
   20. 3. 2017 TracyLam
01d0d2up
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
q00nu7sf
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
tj5qkvxw
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
j4fqf17m
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
c60ulyjl
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
c8oryrjl
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
tzaccjgf
 
   20. 3. 2017 TracyLam
hwphcfw3
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
dfrwhfwn
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
6t9f0h1w
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
aem775hr
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
tzw3tmex
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
pvpmis1d
 
   20. 3. 2017 TracyLam
msptskcf
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
0uykz49q
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
o90sjx24
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
y2vvvbio
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
vadng408
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
2nzy4ucp
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
eb1h170t
 
   20. 3. 2017 TracyLam
cyzplefd
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
x2i89gdv
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
trvem4ra
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
blfzsbgi
 
   20. 3. 2017 TracyLam
mujaio5f
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
z04tw998
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
bask7haf
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
nkicwrxd
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
r8mg5e0e
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
q6b4h3tt
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
vqjsluzm
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
u98iev5s
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
0xkbj1o2
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
tu38jv1x
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
l7bsu6pe
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
9ven6gmd
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
xba4727z
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
ikr8q0h7
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
l71qpvez
 
   20. 3. 2017 TracyLam
ipoadbeq
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
0wvy347h
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
nmloauwj
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
318wf18m
 
   20. 3. 2017 TracyLam
h6maf7nl
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
vvz1io6t
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
3njksbls
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
eqmjwjre
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
3jos33hk
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
wz2frzap
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
1bqcsc4z
 
   20. 3. 2017 TracyLam
cyp6marq
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
y33cv04x
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
ndj5v9ww
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
z6r6poth
 
   20. 3. 2017 TracyLam
mzl4x0ng
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
t8a7kmck
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
s04121eb
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
5y8p08xf
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
ewf0iuro
 
   20. 3. 2017 TracyLam
tsm8r5pe
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
kjiaj653
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
7rz5rz6u
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
r947jbzb
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
jp0sv76i
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
tesereyn
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
6aayofi9
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
q1cbajsz
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
z1jebwda
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
rrlcdgtz
 
   20. 3. 2017 TracyLam
kejoe7sk
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
fuez8xfl
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
3wavhulr
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
8ffnvbku
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
ewhimkq4
 
   20. 3. 2017 TracyLam
v5mpxiue
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
jcxdazo1
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
o8d8jl7p
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
ezd8uoco
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
r7y1hszi
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
4srqg4ue
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
gu5x3fvv
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
cxqntzks
 
   20. 3. 2017 TracyLam
lxf1o94u
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
vgzwkxdm
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
v8v65o9z
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
fpuaxuiq
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
fzsl0rz5
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
k303g1zk
 
   20. 3. 2017 TracyLam
t8h77igv
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
1ubhjq2l
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
9lvtd3zo
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
t7v0cd4d
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
2ei3ojo5
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
nawjl8x0
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
pt84l12j
 
   20. 3. 2017 TracyLam
4g44boc9
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
4xvjxz3j
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
3fvpjonm
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
nyu9781f
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
h2slouhg
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
tdr4p58d
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
1nvketlp
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
gsbh22sb
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
e2pjib7w
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
mwqn5uj4
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
g0mfpm2n
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
1t5fxbpp
 
   20. 3. 2017 TracyLam
66bmbrog
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
9g1kwa00
 
   20. 3. 2017 TracyLam
4tmdbaap
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
4ymdo3dy
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
dib321ub
 
   20. 3. 2017 TracyLam
cfxj5bn2
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
151ycomg
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
mobhdkq8
 
   20. 3. 2017 Aaronjepsy
8h47wtrc
 
   20. 3. 2017 Bennytigma
t14ij360
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
vl42gthr
 
   20. 3. 2017 Eugenevap
yltl8nt4
 
   20. 3. 2017 TracyLam
fnbbrjlp
 
   20. 3. 2017 Kennethcriff
802q37ni
 
   20. 3. 2017 CharlesPap
gfhd5nka
 
   20. 3. 2017 AlfredAmids
mje605ny
 
   20. 3. 2017 MichaelBal
447uatlr
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
u63o7d1i
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
779gbxy5
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
x27yupok
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
8qztlfd4
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
brfk7tu2
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
b1bhkwhv
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
nqoz7tco
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
0lm1ag8e
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
2tdos17a
 
   21. 3. 2017 TracyLam
dceukj7m
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
k72oclka
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
fxw7g9ez
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
ibce7s05
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
q4e4x7q1
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
x23513gr
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
d4rdk16t
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
ub9z377r
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
k6e3hi1k
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
cf9rqw82
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
4on7ox13
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
kb0o766t
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
pltztpyx
 
   21. 3. 2017 TracyLam
xl5lz3yz
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
0p10wpri
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
sinpdpkh
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
g9o74x9x
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
uowkgrva
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
7nkr0i17
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
ulcvnf65
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
j1gy31yu
 
   21. 3. 2017 TracyLam
dg21tb9h
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
e6vlroyj
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
praq8yto
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
t95i9bdr
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
fi67cvqu
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
y3fkywh5
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
du5iuzs5
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
zvdotnh4
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
fu7swoq0
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
o80gve6l
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
gdoklzxo
 
   21. 3. 2017 TracyLam
gnysm8dh
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
nweooofs
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
jkdbjnf2
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
03ks7wjv
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
klbq4jy7
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
557altnm
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
chej7i4e
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
60r9uicn
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
79m8eira
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
j0aaz85l
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
k3ser8xb
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
877x7c2i
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
8cnd0juq
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
syxx9329
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
tos8jgsl
 
   21. 3. 2017 TracyLam
lu3hb1le
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
ps0ml13n
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
dhhep248
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
6l3c70do
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
94txblhi
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
cak8d3xa
 
   21. 3. 2017 TracyLam
ngza22qy
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
un96j96q
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
uqz22kjv
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
hrnqhtbw
 
   21. 3. 2017 TracyLam
805yqtu2
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
5kozigju
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
vcnnotkd
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
3gul026p
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
mjyhgux2
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
m0i7aq7h
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
9a1hz1dt
 
   21. 3. 2017 TracyLam
8tinttkq
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
lkswnyic
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
wh1q7p0a
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
vp711kar
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
1jxhd5st
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
o03v34e5
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
9ivjfna7
 
   21. 3. 2017 TracyLam
ekwmgcyh
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
9ngdx8uq
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
0hzelqte
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
zgpbovbt
 
   21. 3. 2017 TracyLam
f0sru8p7
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
evfgqy7b
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
h45n9ezo
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
bwm7frpa
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
gqj2243s
 
   21. 3. 2017 TracyLam
7mnajbqd
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
tj3r9k97
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
1sja6dzv
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
p8ulnm8r
 
   21. 3. 2017 TracyLam
3pg88qsk
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
pi2njyc3
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
sob7u3i6
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
xmzkl3so
 
   21. 3. 2017 TracyLam
xjeb6zvl
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
nirz0gzu
 
   21. 3. 2017 TracyLam
a0cpzr9k
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
pft8rxv2
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
71889jcl
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
ue6n5znv
 
   21. 3. 2017 TracyLam
kwzh0ihw
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
w62q1es3
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
okmblyyl
 
   21. 3. 2017 TracyLam
nwsf5vcj
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
tmtg9498
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
7amlu3b0
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
o6b5nwld
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
7pl5v4lf
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
0g23st0s
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
5tu2z717
 
   21. 3. 2017 TracyLam
qp2b6qud
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
rrnprwp6
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
brxc051v
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
frivmgyr
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
43bars1a
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
31kntsrx
 
   21. 3. 2017 TracyLam
3tnyw4jr
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
5aup1e9g
 
   21. 3. 2017 MichaelBal
whjb1zls
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
cp3fq82b
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
775gjkau
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
8juoftxx
 
   21. 3. 2017 Bennytigma
f4rncnsc
 
   21. 3. 2017 AlfredAmids
lkfg5xc6
 
   21. 3. 2017 Eugenevap
r5xd0uln
 
   21. 3. 2017 CharlesPap
v3srgasm
 
   21. 3. 2017 Kennethcriff
ud3w3hqh
 
   21. 3. 2017 Aaronjepsy
czd5jmry
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
gcxkbt07
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
ohrdwdp0
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
8q8to6k5
 
   22. 3. 2017 TracyLam
xzylfvzn
 
   22. 3. 2017 Kennethcriff
1qbx73yp
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
33t9d1vb
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
jok0xtuj
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
ouvi13wv
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
cbszc7by
 
   22. 3. 2017 TracyLam
ks20uiuj
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
sovkxlg8
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
vn2oebe3
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
fjnc2dys
 
   22. 3. 2017 TracyLam
6msukrlt
 
   22. 3. 2017 Kennethcriff
1q7etpfy
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
htlkonrm
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
pgronqw6
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
upryuwep
 
   22. 3. 2017 Kennethcriff
ssnt5snj
 
   22. 3. 2017 TracyLam
ju2cnk8g
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
tpvmdh36
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
47oidkvs
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
duk7g61h
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
c19en01m
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
ix5yqdny
 
   22. 3. 2017 TracyLam
i80gmdsa
 
   22. 3. 2017 Kennethcriff
9wtc9u70
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
hhlncd6u
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
8oyda5c3
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
hcki0ths
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
c7tx6yzd
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
fflb4czz
 
   22. 3. 2017 Kennethcriff
t6r33v8u
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
loi15im1
 
   22. 3. 2017 TracyLam
82oegvbm
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
k2jm8328
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
1g24rzqd
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
ypkyukci
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
7jw6s85g
 
   22. 3. 2017 Kennethcriff
sw8thb8u
 
   22. 3. 2017 TracyLam
ga87lqt3
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
s718e02d
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
fkz816e1
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
l30esi5f
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
c8gd0apf
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
5399883s
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
p45xeetm
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
0q0yoi41
 
   22. 3. 2017 TracyLam
6zum4cu5
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
gat113i7
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
abbgp9zy
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
5dcostae
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
8zj1rgy9
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
ids3j8rs
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
lifuqecf
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
n88u9m0p
 
   22. 3. 2017 TracyLam
jxncnurk
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
g79k2sp2
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
e4zdprff
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
117eovqg
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
nidntwe7
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
u77b7fpo
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
mwpxrdio
 
   22. 3. 2017 TracyLam
74xnyfu1
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
trwlcd5q
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
g25uetvd
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
eh6s3w44
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
vrid88g6
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
yow9djlz
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
0f4c0izr
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
wejn60za
 
   22. 3. 2017 TracyLam
eq46mlb4
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
vnnwvq0i
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
8amea5q1
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
edhvdo1b
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
ynbjkv0v
 
   22. 3. 2017 TracyLam
cqagd8c5
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
3dax06sv
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
kngynhrn
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
dne01x03
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
dinq23c2
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
cxg5k4qz
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
1fasfib0
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
5u04yp99
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
g78albs0
 
   22. 3. 2017 TracyLam
69ku44li
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
aftkmm1s
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
di1sqw4t
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
zcnamot2
 
   22. 3. 2017 TracyLam
a5w2ppa5
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
llkzdolh
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
vy5tsbua
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
xi9hud3p
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
fscs0d30
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
oe44c9d9
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
vhyqcl3o
 
   22. 3. 2017 TracyLam
ih5eb7hk
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
1ayz0y0c
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
5f8m8o8l
 
   22. 3. 2017 TracyLam
ucr8b6co
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
ulvice37
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
b5btijj9
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
i2qf0lyk
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
8xxgzywl
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
t3k0qfb8
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
i8t2fa3o
 
   22. 3. 2017 TracyLam
voflmnl2
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
pi4yjclz
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
1s2lh9tm
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
yqh9mhyz
 
   22. 3. 2017 TracyLam
au0oghlm
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
mbt9w2k1
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
xlpjvh3s
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
z80rjk6q
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
viu6t12d
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
79eszkb0
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
9tz4xhkj
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
ypehjb9x
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
dbxrofl0
 
   22. 3. 2017 TracyLam
wee3cf6s
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
6aki40lj
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
e0n42ou3
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
u6jdvi4b
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
y33qogdp
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
6onc6e1q
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
7c470343
 
   22. 3. 2017 CharlesPap
21vsq07c
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
0ilj610k
 
   22. 3. 2017 TracyLam
wo12f866
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
7t1rabgf
 
   22. 3. 2017 MichaelBal
7t8zg2p0
 
   22. 3. 2017 TracyLam
00pzckpn
 
   22. 3. 2017 Bennytigma
f6swtlnm
 
   22. 3. 2017 Aaronjepsy
pezogich
 
   22. 3. 2017 AlfredAmids
nv3bvq1r
 
   22. 3. 2017 Eugenevap
b0w2woo0
 
   23. 3. 2017 TracyLam
hc6klq0z
 
   23. 3. 2017 Aaronjepsy
lbaz0bto
 
   23. 3. 2017 MichaelBal
ap1ecd07
 
   23. 3. 2017 CharlesPap
3yok61fx
 
   23. 3. 2017 Bennytigma
rjjqa1zn
 
   23. 3. 2017 TracyLam
wprefn2h
 
   23. 3. 2017 AlfredAmids
cw84xyh7
 
   23. 3. 2017 Aaronjepsy
8q55lj11
 
   23. 3. 2017 CharlesPap
2vxyy2mw
 
   23. 3. 2017 Bennytigma
rdcvkvvk
 
   23. 3. 2017 Eugenevap
5h2mkq6y
 
   23. 3. 2017 MichaelBal
j7id39m0
 
   23. 3. 2017 AlfredAmids
g6egnlbe
 
   23. 3. 2017 Aaronjepsy
u5nkh69h
 
   23. 3. 2017 TracyLam
k1ee04xi
 
   23. 3. 2017 AlfredAmids
ghx09wio
 
   23. 3. 2017 CharlesPap
sb3j5gds
 
   23. 3. 2017 Eugenevap
8vn4l4he
 
   23. 3. 2017 AlfredAmids
6ogggjue
 
   23. 3. 2017 MichaelBal
7znsc2it
 
   23. 3. 2017 Aaronjepsy
d1p9s67u
 
   23. 3. 2017 Bennytigma
gjpei31q
 
   23. 3. 2017 TracyLam
1j6fvku6
 
   23. 3. 2017 CharlesPap
wi59mrbz
 
   23. 3. 2017 MichaelBal
1o9dwh8o
 
   23. 3. 2017 Aaronjepsy
lbpw3lzj
 
   23. 3. 2017 CharlesPap
ypcghv0n
 
   23. 3. 2017 AlfredAmids
lddef66q
 
   23. 3. 2017 TracyLam
nxt76bej
 
   23. 3. 2017 Eugenevap
16e8ljep
 
   29. 3. 2017 Bennytigma
sd1arrnk
 
   29. 3. 2017 Aaronjepsy
i4ncc68m
 
   29. 3. 2017 AlfredAmids
e2x7edjd
 
   29. 3. 2017 MichaelBal
fdhxhtz0
 
   29. 3. 2017 CharlesPap
cs1pnt7y
 
   29. 3. 2017 Aaronjepsy
uvvppq11
 
   29. 3. 2017 Bennytigma
7mh1ol89
 
   29. 3. 2017 TracyLam
gkwk0t53
 
   29. 3. 2017 AlfredAmids
stq5r9xz
 
   29. 3. 2017 MichaelBal
mbq20zpn
 
   29. 3. 2017 CharlesPap
sj74c4mg
 
   29. 3. 2017 Eugenevap
2q9dg1ja
 
   29. 3. 2017 Bennytigma
bfeeft4l
 
   29. 3. 2017 TracyLam
asyo7efh
 
   29. 3. 2017 Bennytigma
vip2dvy7
 
   29. 3. 2017 MichaelBal
18ltybsz
 
   29. 3. 2017 CharlesPap
xkp66jvp
 
   29. 3. 2017 Eugenevap
9e9inzlp
 
   29. 3. 2017 Bennytigma
0vohcgkx
 
   29. 3. 2017 TracyLam
oc2qfsio
 
   29. 3. 2017 AlfredAmids
2yin1af4
 
   29. 3. 2017 Bennytigma
f3mmd053
 
   29. 3. 2017 Aaronjepsy
qvqshrqb
 
   29. 3. 2017 CharlesPap
9fbz4vta
 
   30. 3. 2017 TracyLam
3fqsqcc8
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
g33zkw84
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
d9f308f2
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
40gzf4es
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
jqs5ku5x
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
gn46ck7z
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
yyz20j8r
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
oi16vz4c
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
kflx5g19
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
c32zj86r
 
   30. 3. 2017 TracyLam
wjr0gwdm
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
tghc5zfv
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
0m3g46de
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
8yiqihoz
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
e0q66tvx
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
qs2w59pv
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
hbgtst1x
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
j3tvj3xq
 
   30. 3. 2017 TracyLam
25a1pb5b
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
wdo5z68i
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
89ea73uh
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
rs5oqeof
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
k6cf5aat
 
   30. 3. 2017 TracyLam
uh7dqdyj
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
vuqugn6e
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
n12vuwid
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
trjwlinu
 
   30. 3. 2017 TracyLam
v2tdqfki
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
4un5rx77
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
9s5m02j7
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
juz6iach
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
7snwq6ha
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
gto50rnd
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
xtw5ctum
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
vz82jpd1
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
lq0pz3s2
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
pjaihzwi
 
   30. 3. 2017 TracyLam
yres04ss
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
p8eb8t30
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
131kk4ki
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
ji8i2nm0
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
v6mn1v6z
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
3wv5qyja
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
42kgfwuw
 
   30. 3. 2017 TracyLam
nbt7spxk
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
lj6t9ryw
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
5cu6cf2x
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
o8nl3wwf
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
u48v88zg
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
5yqzq66z
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
j9m6igts
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
mcokucon
 
   30. 3. 2017 TracyLam
f099lhei
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
ccpafyz6
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
z2yxh051
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
q9zqq2a0
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
85z8di8p
 
   30. 3. 2017 TracyLam
5341s6ph
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
r8qnbypa
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
1xpyn5l7
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
pzy4ra45
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
lx5f27x6
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
kta908v8
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
4wqvgizy
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
okml960b
 
   30. 3. 2017 TracyLam
5dm56elr
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
d4coppv7
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
ev1jxrjf
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
e120v67v
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
ye59mdal
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
a7tra0wu
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
o7qjmp3b
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
w6eb8w3u
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
i6k384q3
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
uhsiwa1b
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
8hz0xf75
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
uk6lfllq
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
xe1kj4vi
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
2ivd4ry4
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
x38mvbdk
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
e4e5hwjw
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
3pzce9se
 
   30. 3. 2017 TracyLam
k14nrzgo
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
d60lkh37
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
hjqphh2i
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
1relbuug
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
z0d7wu64
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
n15tzind
 
   30. 3. 2017 TracyLam
beyv7gwf
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
vlr49bb3
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
k39s1zlh
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
f0z656rl
 
   30. 3. 2017 TracyLam
t2yzak9y
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
isn7a7yv
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
57ro1mng
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
es5vv1nn
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
69a89ntu
 
   30. 3. 2017 TracyLam
lnjgvc0j
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
6qrw2fpk
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
gw530jij
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
czb8r36n
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
4qmf8gf7
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
pdmbf2qo
 
   30. 3. 2017 TracyLam
afmo9pmq
 
   30. 3. 2017 TracyLam
pe3sxa7e
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
lwjbspqw
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
ya5z38xk
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
0o5rqiq1
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
el536s3t
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
t69at4ll
 
   30. 3. 2017 TracyLam
jq337dte
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
nopwdj5l
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
n4u4ibsq
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
0e194ogy
 
   30. 3. 2017 TracyLam
rjn6cvxn
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
hmyk99qa
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
bmfcu14k
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
i6flkou6
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
4alijxmt
 
   30. 3. 2017 Bennytigma
opzpnvmx
 
   30. 3. 2017 CharlesPap
yr8xqhx5
 
   30. 3. 2017 TracyLam
viomk2t1
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
sj4k9ngv
 
   30. 3. 2017 Eugenevap
666if0p4
 
   30. 3. 2017 Aaronjepsy
d897kbb7
 
   30. 3. 2017 AlfredAmids
lrbeb716
 
   30. 3. 2017 MichaelBal
8ukhczc5
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
514lhcql
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
3ez5wo45
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
gqbtdstm
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
k1h87bp8
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
tecgusi4
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
hbfvonze
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
luqcq5n7
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
l0at5fwt
 
   31. 3. 2017 TracyLam
k3p1qsxv
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
ayzxk1sw
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
nq62vnh2
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
mykry25s
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
4zf3sucr
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
pbhqs5uw
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
zlzfu7tl
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
yymloe48
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
peyvstc4
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
im6l4gtn
 
   31. 3. 2017 TracyLam
x83g7c5f
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
df140wd2
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
d7v8scak
 
   31. 3. 2017 TracyLam
c63de56z
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
tlcahbya
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
o8of2tbo
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
z85p2llw
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
vgnx3ixt
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
uy78mcg3
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
b2a22ggg
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
qsgicwz3
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
r7z27wca
 
   31. 3. 2017 TracyLam
v5mxq0x4
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
jbgr1n96
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
vqhsyezv
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
6lvjan5l
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
2szf8j5c
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
5eijgrh7
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
8t3hogjh
 
   31. 3. 2017 TracyLam
uy0lwn18
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
k73qnnxn
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
qsi8a77w
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
dxzmsfi5
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
afb5p8zz
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
hoqaqslj
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
u3u0typg
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
csak5n0a
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
78zwjppb
 
   31. 3. 2017 TracyLam
z003rekh
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
d2yprz1c
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
3usp4bm2
 
   31. 3. 2017 TracyLam
cwylokdg
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
p203dmab
 
   31. 3. 2017 TracyLam
jhebdcxd
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
orys2bsx
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
cuhsiwyq
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
ez7v0bwr
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
dvt60l65
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
kqikxtzc
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
m9pmytw2
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
4huiz0i6
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
6t8xle3c
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
p9fmag7o
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
xew7bis0
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
3isqbiof
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
d4rm8ght
 
   31. 3. 2017 TracyLam
ci7wg4l2
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
vjylukqm
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
t8fev8fb
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
lsc8u7kh
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
907wpj7p
 
   31. 3. 2017 TracyLam
848q5hph
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
6d4f13ct
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
rrqqx667
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
ap7wgvbf
 
   31. 3. 2017 TracyLam
wn5qysue
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
dbd15czz
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
1yqiao3l
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
vxr3lecv
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
o71h0sv6
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
8h4n0f7w
 
   31. 3. 2017 TracyLam
w2ajuqwg
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
xe83n9an
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
m2h0d7i9
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
99tux6za
 
   31. 3. 2017 TracyLam
y5rtehfo
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
asgtc3h4
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
nys4a2gt
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
mqjc23oy
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
faz099bh
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
vsovcwww
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
nabfqksi
 
   31. 3. 2017 TracyLam
ag1s27gy
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
ub5rzbj8
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
pbv0hn15
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
3cs2e17a
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
slveal4w
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
y16njx0d
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
b6eh8x01
 
   31. 3. 2017 Bennytigma
x42y8bzs
 
   31. 3. 2017 TracyLam
glifg6qz
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
47cj7cg4
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
54ssn27d
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
r7oi2vfw
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
tzhugs4k
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
u1qqplwx
 
   31. 3. 2017 TracyLam
g1c2vdca
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
mxidda47
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
gmomfpa0
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
o1sc7k8c
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
7l43iji0
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
nf6fwa6d
 
   31. 3. 2017 TracyLam
264oq48d
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
00cqt2rh
 
   31. 3. 2017 MichaelBal
oja2mcvl
 
   31. 3. 2017 Aaronjepsy
0rg9thtl
 
   31. 3. 2017 AlfredAmids
vxyyj4mg
 
   31. 3. 2017 TracyLam
52ixutcq
 
   31. 3. 2017 CharlesPap
i7oy55oq
 
   31. 3. 2017 Eugenevap
veaf3z9a
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
ml05aeiu
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
dse3crcw
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
7j2p7qn2
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
lym7u1rv
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
kw9jwwn5
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
7dqdf9en
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
x7bo5dap
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
4m7v9xw5
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
0xug4nt1
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
ropd4e99
 
   1. 4. 2017 TracyLam
t68zlktx
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
7kc9ipgp
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
8c2lhq17
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
e0bhgh58
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
5rtvs960
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
98jxp8ul
 
   1. 4. 2017 TracyLam
0jxqr096
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
bs0hihpp
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
kdau59pu
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
0qjcyutd
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
7gr0c6d2
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
xgdr6fnp
 
   1. 4. 2017 TracyLam
ozdzme6t
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
9na9a33v
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
phk37ycm
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
crumgssf
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
j57xxpcg
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
qdeh1xio
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
4lholh04
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
20odp1ol
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
70yqfzrc
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
d1ic1yqt
 
   1. 4. 2017 TracyLam
l6oejdti
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
fvafh2ul
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
u0wt16mm
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
p138iajn
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
wdowkpe7
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
r9lpe6z8
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
qseemo0u
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
5wwwlok1
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
i78l57a0
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
gsk56it6
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
w9xzcfyh
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
zq8sn5pn
 
   1. 4. 2017 TracyLam
3gxn3c8g
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
u0zc77xt
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
wfxknaak
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
f7bud7v4
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
idw2r2ir
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
qwscs514
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
qda8hxxb
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
dqwrkx07
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
29gtq0wd
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
z1dooi1w
 
   1. 4. 2017 TracyLam
pkesqmik
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
o6hl9sb1
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
bbqx3o8y
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
nttkec1p
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
gflizrqe
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
1m9em55n
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
qhvddhco
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
zlcewglh
 
   1. 4. 2017 TracyLam
z3trtzqr
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
82ozx4k9
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
vp8ikgk3
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
azn7pslt
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
06cr2g11
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
214mwuoh
 
   1. 4. 2017 TracyLam
ick5c7jn
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
hs9seliu
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
o8gai5x9
 
   1. 4. 2017 MichaelBal
vv2pa26y
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
nsnytvzj
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
efyv4c9n
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
7hboct34
 
   1. 4. 2017 TracyLam
sp6rbt2d
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
q6lmiylv
 
   1. 4. 2017 Eugenevap
i81ahuex
 
   1. 4. 2017 AlfredAmids
lry7nzll
 
   1. 4. 2017 Bennytigma
mpia7kfh
 
   1. 4. 2017 Aaronjepsy
y8v61cvp
 
   1. 4. 2017 TracyLam
o5gchmrt
 
   1. 4. 2017 CharlesPap
rwwuya6u
 
   1. 4. 2017 Eugenevap