Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Podíl žen na rozhodování - Zákony

Antidiskriminační zákon

Samostatný zákon o rovných příležitostech (nejen) žen a mužů se připravuje: návrh zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací– tzv. antidiskriminační zákon – byl v prosinci 2005 schválen Poslaneckou sněmovnou ČR a pokud bude schválen i Senátem a podepsán prezidentem měl by vstoupit v platnost k 1.7.2006. Jde o právní normu, které se v svém komplexu dotkne každého zaměstnavatelského subjektu a zaměstnanců.

Cíle zákona:
- zajištění jednotné právní úpravy k zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací, protože stávající nejednotnost úpravy obsažené v jednotlivých zákonech nejen pracovního práva se projevuje jak v odlišném rozsahu povinností zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací, tak v rozdílném rozsahu nároků, jichž se může oběť diskriminace podle příslušných ustanovení domáhat,
- zajistit soulad českého právního řádu s evropskými směrnicemi a to především 76/207/EHS, 2002/73/ES, 2000/43/ES a 2000/78/ES,
- rozšiřuje pravomoci veřejného ochránce práv v případech dodržování rovných příležitostí

Více na www.diskriminace.cz


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit