Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Násilí a ženy - Zákony

Současná legislativa bere v úvahu mnohá z hledisek týkající se násilí na ženách (znásilnění, obchod s lidmi, sexuální zneužívání), domácí násilí je jako trestný čin chápáno až od roku 2004 v rámci zákona 140/1961 Sb. Trestní zákon, § 215a - týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě. Zákon o ochraně před domácím násilím, který bude platit od počátku roku 2007 navíc zavádí i institut vykázání ze společné domácnosti (na 10 dní je pachateli násilí zakázán vstup do bytu či domu), který je možné uplatnit i bez souhlasu oběti.

Trestní řád (141/1961 Sb.)
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákon ()
ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit