Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

Rovnost příležitostí spočívá v první řadě v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých práv. Mají u nás muži a ženy srovnatelné šance? Na základě mnoha údajů se lze domnívat, že rovnoprávnost má více či méně významné trhliny, před kterými často schováváme hlavu do písku a snažíme se je bagatelizovat. Přestože mužská a ženská role postupně ztrácí své striktní ohraničení a pole působnosti se stále více prolínají, ženský hlas nezní v naší společnosti dostatečně hlasitě na to, aby se efektivně řešily problémy nerovnosti mužů a žen. A co hlas mužský? Tradiční stereotypy rozhodně komplikují i postavení mužů například při péči o děti.

Smyslem těchto stránek je pojmenovat určité problémy týkající se postavení žen a mužů v naší společnosti a případně naznačit způsoby možného postupného řešení.

V oblasti Rovné příležitosti najdete:

  • Konkrétní návody pro případ, že jste rozhodnuti v této otázce aktivně jednat.
  • Právní vymezení problematiky. Upozorňujeme zde i na některá legislativní opatření, která jsou aplikována v rámci členských států Evropské unie.
  • Odkazy na další zajímavé zdroje užitečné pro toho, kdo se rozhodne problematikou postavení žen a mužů více zabývat.
  • Příklady z praxe - případové studie, které vám podrobněji přiblíží vybraná témata a kauzy.

Při uvažování o rovných příležitostech se často setkáváme s pojmy, které nejsou zcela obvyklé, ale pro pochopení dané problematiky klíčové (zejména jde o pojem gender a feminismy). Proto vám hned v úvodu nabízíme stručný slovníček pojmů – definice zde uvedené nejsou rozhodně jediné možné a v jistém smyslu jsou i pro svoji stručnost málo přesné. K prvotní orientaci je však považujeme za dostačující.

Chcete-li se na úvod dozvědět, jak se k prosazování rovných příležitostí staví vláda ČR, jak to hodnotí nevládní organizace a jaké mezinárodní úmluvy jsou v této oblasti pro ČR závazné, podívejte se sem.

 

Rovné příležitosti a Evropská unie

Oblast rovné příležitosti byla na jaře 2005 rozšířena o informace a odkazy týkající se rovných příležitostí v Evropské unii a souvislostí s politikami EU na podporu rovných příležitostí.
V rozšířeném úvodu najdete přehled legislativy a nástrojů, které EU využívá při prosazování genderové rovnosti.
V jednotlivých tématických sekcích potom najdete zvlášť informace týkajících se politik a pravidel EU a příkladů z členských zemí EU.
V příkladech z praxe přibyly dvě studie, které se zaměřují i na zkušenosti z členských států EU.

 
Vyberte si tedy v levém menu a chopte se příležitosti!

 

Aktualizace a rozšíření sekce Rovné příležitosti v roce 2005 byla umožněna díky projektu „Občanská společnost – rovné příležitosti“ podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Na tvorbě sekce rovné příležitosti se podílela organizace Gender studies, o.p.s.

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

   28. 11. 2006 Ondřej Bouda
Proč genderové problémy působí absurdně?
 
-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit