Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Za domem mi chtějí postavit další megaobchod

V sousedství našeho domu se chystá postavit svou velkoprodejnu s parkingem společnost IKEA. Tristní zkušenosti se stavbou i provozem Zábavního centra Černý Most, které již vedle našeho domu stojí a ke svému okolí se chová od počátku bezohledně, arogantně a bez respektu k zákonům, mě přiměly další stavbu v okolí obytného celku od počátku sledovat. Rozhodla jsem se proto využít svého práva - coby vlastník nemovitosti v sousedství - účastnit se řízení o umístění stavby. První věta referentky odboru územního rozhodování pražského magistrátu, když jsem přišla coby účastník (předem pro jistotu písemně ohlášený včetně právního důvodu účastenství) podívat se na projekt do spisu, byla: „Ale vy jste přeci účastník jen trochu, že ano“...

Autorka vystudovala obor provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě a právo na Právnické fakultě UK. Pracovala pro občanské sdružení Ekologický právní servis a Liga lidských práv, v současné době pracuje ve Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva.

  1. Stala jsem se účastnicí řízení
  2. Kopírování informací ze správního spisu?
  3. Jak postupovat, když nemůžete získat potřebné podklady
  4. Na jednání s úřady si budete možná muset vzít dovolenou

Stala jsem se účastnicí řízení

V sousedství našeho domu se chystá postavit svou velkoprodejnu s parkingem společnost IKEA. Tristní zkušenosti se stavbou i provozem Zábavního centra Černý Most, které již vedle našeho domu stojí a ke svému okolí se chová od počátku bezohledně, arogantně a bez respektu k zákonům, mě přiměly další stavbu v okolí obytného celku od počátku sledovat.

K tomu, aby projektu jeho sousedé věnovali náležitou pozornost, nabádalo i stavební povolení na stavbu IKEA, které bylo místním stavebním úřadem na Praze 14 vydáno před necelými dvěma lety, avšak pro zásadní procesní i věcné chyby (celkem 15 pochybení nepočítaje v to 15 chybných odkazů, nepřesností či nelogičností v podmínkách stavebního povolení) bylo nadřízeným orgánem zrušeno. Stavební úřad se tehdy mohl řady chyb vyvarovat, neboť byly obsahem námitek účastníků řízení, které však ve snaze vyhovět investorovi za každou cenu, zamítl.

O své důvěryhodnosti nepřesvědčili ani zástupci IKEA, kteří oproti původní nevstřícnosti vůči sousedům před dvěma lety (nebyli ochotni ani ukázat projekt stavby) iniciovali schůzku k prodiskutování projektu. Když však během schůzky vyšlo najevo, že další den se již má podat návrh na změnu rozhodnutí o umístění stavby, bylo zřejmé, že „diskuse“ má být pouhé gesto investora než vážně míněna snaha zohlednit případné připomínky lidí ze sousedství.

Staňte se účastníky řízení

Než spoléhat na dobrou vůli a dobré slovo, rozhodla jsem se využít svého práva účastnit se řízení o umístění stavby – a to doporučuji jako zdaleka nejúčinnější možnost něco ve svém okolí reálně ovlivnit. Toto právo má každý vlastník nemovitosti (včetně bytu), která s budoucí stavbou sousedí. Podmínkou není bezprostřední sousedství, ale to, zda bude vlastník stavbou či provozem dotčen na svých právech. V případě stavby velkoprodejny s dvanácti sty parkovacími místy otevřené 343 dní v roce v sousedství bytového domu je vliv na práva vlastníků bytů v okolí evidentní.

Přesto první věta referentky odboru územního rozhodování pražského magistrátu, když jsem přišla coby účastník (předem pro jistotu písemně ohlášený včetně právního důvodu účastenství) podívat se na projekt do spisu, byla: „Ale vy jste přeci účastník jen trochu, že ano“. Nezbývalo než úřednici připomenout a pro jistotu i vysvětlit základní zásadu správního řízení: pokud už někoho zákon za účastníka řízení uznává, je účastník se vším všudy a má naprosto stejná práva jako ostatní účastníci, zejména jako investor (navrhovatel).

[Stala jsem se účastnicí řízení] [Kopírování informací ze správního spisu?] [Jak postupovat, když nemůžete získat potřebné podklady] [Na jednání s úřady si budete možná muset vzít dovolenou]Za správnost textu odpovídá Helena Svatošová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit